Zmiany w rolnictwie holenderskim

Według aportu ogłoszonego ostatnio przez naukowców holenderskich, rolnictwo w tym kraju w ciągu następnych 10 lat będzie stopniowo traciło na znaczeniu.

Jego udział w gospodarce krajowej zmniejszy się. Rolnictwo holenderskie jest w dużym stopniu uzależnione od gospodarki światowej. Obecnie w handlu zagranicznym produktami rolnymi notuje się pozytywny bilans wynoszący ponad 20 mld euro. Produkty rolne przynoszą 17% dochodów uzyskiwanych z eksportu ogółem. Przemysł rolno-spożywczy w Holandii jest w 70% uzależniony od eksportu. Około 80% towarów eksportowanych z Holandii trafia do innych krajów Unii, z których pochodzi też 60% importu. W ciągu następnych 10 lat w rolnictwie tego kraju będą dalej postępowały zmiany strukturalne. Liczba gospodarstw rolnych spadnie z 75 tys. w 2008 r. do 50 tys. w 2020 r. Zatrudnienie w rolnictwie zmniejszy się o ponad 20%. Spowoduje to trudności w sektorach najbardziej pracochłonnych, jak np. ogrodnictwo. Wprowadzane będzie coraz więcej technologicznych innowacji zwiększających wydajność pracy i produkcyjność zwierząt. Co roku powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo będzie zmniejszać się o 0,3%.

Wanda Mierzecka CBR Agra Europe 2009, nr 2358, s. N/3