Unijne fundusze do zwrotu?

Będzie to pierwsza tak poważna kara, jaką Polska ma zapłacić do unijnej kasy. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, unijni urzędnicy żądają od polskich władz zwrotu ok. 400 mln zł z budżetu rolnego lat 2006-2007. Decyzja już zapadła, nie została jeszcze publicznie ogłoszona.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłacając unijne dotacje, nie stosowała w pełni w latach 2005-2006 mapy lotniczej gospodarstw rolnych i tym samym złamała unijne prawo. – Nałożenie kar oznacza stratę dla budżetu, ale nie będzie miało skutków dla rolników – mówi minister rolnictwa Marek Sawicki.

Polska starała się o zmniejszenie sankcji do 88 mln zł. Ostatnim krokiem będzie odwołanie się do Trybunału Sprawiedliwości – zapowiada „Rz”.