Kanibalizm świń to choroba występująca w większości chlewni. Typowymi objawami anormalnego zachowania zwierząt są: obgryzanie ogonów i uszu, wygryzanie boków, sromu oraz zjadanie prosiąt przez lochę.  Najczęściej symptomy kanibalizmu występują w grupie warchlaków powyżej 30 kg żywej wagi i w grupie tuczników powyżej 60 kg. Powody schorzenia są z reguły złożonym procesem przyczynowo-skutkowym i trudne jest jednoznaczne określenie czynników warunkujących ...

Pod względem produkowanej ilości gnojowica jest aktualnie dominującym nawozem naturalnym w Polsce. Choć jest mniej przyjazna dla środowiska naturalnego niż obornik, to jednak system gnojowicowy jest tańszy w eksploatacji niż system obornikowy. ...

Już analiza sporów od kiedy zaczął się kryzys na rynku trzody daje wiele do myślenia. W roku 2007 gdy w krajach największych producentów trzody w UE postępował wzrost produkcji to wówczas w Polsce wśród marazmu i zmniejszonej opłacalności produkcji wielu rolników rezygnowało z tej działalności. Narzekano na małą rentowność produkcji trzody i brak perspektyw na jej poprawę. ...

W żywieniu świń dąży się do maksymalizacji efektów produkcyjnych (przyrosty dzienne, zużycie paszy) przy jak najniższym nakładzie na pasze i na inne koszty odchowu i tuczu. Obecnie wykorzystuje się zasadniczo dwa systemy żywienia świń: na mokro i paszami suchymi. W obydwu systemach wykorzystuje się najczęściej pasze gospodarskie jak zboża, nasiona roślin strączkowych, niektóre pasze odpadowe powstałe przy produkcji oleju lub ...

W kryteriach oceny dobrostanu nie może zabraknąć parametrów ekonomicznych, ujmujących zależności między dobrostanem a efektywnością produkcji (tabela 1). Ekonomika dobrostanu stanowi nową, dynamicznie rozwijającą się dziedzinę, która wykorzystuje procedury i modele matematyczne do gromadzenia i przetwarzania rozlicznych danych hodowlanych, weterynaryjnych, klimatycznych, ustawodawczych i rynkowych, a następnie do prognozowania, symulacji i optymalizacji procesów decyzyjnych (2). ...

Wśród towarowych roślin rolniczych kukurydza ziarnowa jest jedną z nielicznych upraw, które mogą zapewnić bardzo wysokie plony oraz efektywność ekonomiczną uprawy. W II połowie lat 90-tych w Polsce kukurydza była wśród zbożowych najbardziej opłacalną uprawą, skutkiem czego zainteresowanie produkcją ziarna kukurydzy zwiększało się 8-krotnie. ...

Od wielu lat żyto jest w Polsce uważane za najgorszy zbożowy surowiec paszowy, powodujący szczególnie w dużych dawkach zaburzenia trawienia, zatrucia pokarmowe i spowolnienie wzrostu tuczonych świń. ...

Na rynku trzody chlewnej w Polsce istnieją dwa podstawowe typy systemów rozliczeń z dostawcami żywca wieprzowego: pierwszy uwzględniający masę żywą zwierzęcia i drugi, który przyjmuje jako podstawę rozliczenia ciężar tuszy oraz procentową zawartość mięsa. ...

Nie wszyscy są w stanie sprostać skutecznemu i efektywnemu ekonomicznie zwalczaniu tego typu chorób. Związane jest to prawdopodobnie z tym, że w większości przypadków uwaga w poszukiwaniu przyczyny zachorowań w danym stadzie koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu zakaźnego czynnika etiologicznego choroby i w ślad za tym, na określaniu klasycznej jednostki chorobowej, będącej przyczyną problemów zdrowotnych, a nie lub w ...

Świnie z natury są wszystkożerne i chętnie zjadają różnorakie pokarmy w różnej formie. W intensywnym chowie świnie mogą być karmione paszą suchą (może być nawilżana w karmnikach bezpośrednio przed spożyciem) lub paszą płynną. Hodowcy europejscy zdecydowanie częściej wybierają system żywienia płynnego (rys.1). W Polsce natomiast nadal króluje nieefektywny i rozrzutny system żywienia suchego. ...

Zastosowanie płynnego żywienia daje szereg korzyści, z tego względu staje się ono coraz bardzie popularne. Wśród pozytywnych aspektów stosowania takiego systemu żywienia należy wymienić zmniejszenie strat paszy i lepsze jej wykorzystanie, ograniczenie zapylenia pomieszczeń gospodarskich oraz poprawę zdrowotności zwierząt. W efekcie przy stosowaniu takiego systemu żywienia obserwuje się poprawę wyników produkcyjnych. ...

Jakość mięsa jest trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Pod pojęciem jakości, w najszerszym tego słowa znaczeniu, rozumiemy zespół wszystkich istotnych dla danego produktu cech, decydujących o jego wartości użytkowej oraz jednoznacznie precyzujących, czy dany produkt jest wartościowy i jaki osiągnął stopień doskonałości. ...