Krajowy rynek strusi

Z badań przeprowadzonych przez Polski Związek Hodowców Strusi w 2007 r. wynika, że Polska należy do czołówki producentów mięsa strusiego w Unii Europejskiej. W polskich rzeźniach co roku ubija się 12 tys. strusi, z których uzyskuje się około 500 ton mięsa, które niemal w całości trafia na rynki zagraniczne.

Polscy hodowcy wysyłają na eksport 98 proc. swoich produktów. Zagraniczna ekspansja to dla polskich hodowców strusi jedyny sposób na przetrwanie, ponieważ ceny na rynku krajowym są nieopłacalne, a jednocześnie popyt jest niski.

Na przykład Spółka Struś Polski przez dwa lata dostarczała egzotyczne mięso do 116 sklepów należących do sześciu sieci handlowych. Miesięcznie sprzedawała tam jednak zaledwie 500 – 800 kilogramów. Polaków zniechęca zapewne wysoka cena, a także niechęć do zmian upodobań kulinarnych. Na zachodzie Europy znacznie więcej osób sięga po nietypowe produkty.

Aleksandra Szymańska