Hodowla i użytkowanie strusi w Polsce

Pierwsza ferma strusi afrykańskich w Polsce powstała w 1993 r. w Garczynie. W 2000 r. istniało już 190 ferm strusich hodujących 9 tys. ptaków. W chwili obecnej szacuje się, że w Polsce istnieje około 600 ferm, w których hoduje się około 20 tys. ptaków, z czego stado podstawowe wynosi około 4,5 tys. sztuk. Na fermach krajowych utrzymywane są głównie strusie niebieskoszyje i ich mieszańce ze strusiami czarnoszyimi oraz strusie czarnoszyje i czerwonoszyje.

Liczba ferm strusi w Polsce i wielkość populacji ogółem w latach 1993-2002

Wyszczególnienie 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002
  Liczba ferm 1 2 16 40 100 120 140 205 590
  Liczba ptaków 28 50 250 600 2500 3000 5000 10000 19000
  Stado podstawowe 11 30 90 250 500 620 1100 2100 4000

Struktura ferm strusi w Polsce jest znacznie rozdrobniona. Ponad 40% to obiekty małe, liczące nie więcej niż sześć ptaków. Aż 80% ferm utrzymuje do 15 strusi; 1% to gospodarstwa utrzymujące ponad 50 ptaków dorosłych, co stanowi ponad 10% krajowego pogłowia stada podstawowego.

Hodowla i chów strusi w Polsce ma charakter wielokierunkowy. Do ważniejszych kierunków użytkowania zaliczyć można:

  • produkcję mięsa,
  • produkcję skór,
  • jaja strusie,
  • pióra, służące do wyrobu wachlarzy; wykorzystywane także w plastyce i zdobnictwie,
  • rzęsy, z których produkuje się luksusowe pędzle malarskie; duży pazur służący do wyrobu wartościowych naszyjników,
  • w gospodarstwach agroturystycznych stanowi dużą atrakcję turystyczną.

Aleksandra Szymańska