Merynos polski – należy obecnie do najpopularniejszej rasy owiec w kraju. Owce tej rasy stanowią około 46% pogłowia w Polsce. Były użytkowane w kierunku mięsno-wełnistym. Charakteryzują się dobrym umięśnieniem i wydajnością wełny. W przeciętnych warunkach osiągają plenność 130-140% , a w dobrych 150-160%. Jagnięta osiągają dobowe przyrosty masy ciała około 250 g. W okresie tuczu, osiągają dzienne przyrosty około 300 ...

Owca kamieniecka – w 1954 r. prace hodowlane nad wytworzeniem polskiej owcy długowełnistej odmiany kamienieckiej rozpoczął prof. Stanisław Jełowicki w stadach Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej Susz. W wyniku mieszania różnych krzyżówek powstała owca kamieniecka, czyli owca długowełnista o wysokich walorach produkcyjnych, odporna na warunki środowiskowe, doskonale wykorzystująca pasze. Jest to owca użytkowana w kierunku wełnisto- mięsnym i wełnisto-plennym. ...

Owca żelaźnieńska – należy do polskich owiec nizinnych. Rasa bezroga, osiągająca masę ciała 65-95 kg. Użytkowanie mięsne i wełniste. Objęta jest programem ochrony lokalnych ras rodzimych (stada zachowawcze). Prace twórcze nad tą rasą rozpoczęto w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Żelaznej w roku 1953. Głównym inicjatorem tych prac był prof. Adam Skoczylas. ...

Owca rasy wrzosówka – rasa prymitywnych owiec kożuchowych, owca siwa; pochodzi północnych owiec krótko ogoniastych (ovis brachyra borealis). W latach pięćdziesiątych XX w. rasa ta stanowiła około 3% krajowej populacji owiec, czyli około 120 tysięcy sztuk. ...

Owca wielkopolska – to odmiana owcy nizinnej polskiej, o dobrej użytkowości mięsnej, około 4,7 kg wełny rocznie, objętej hodowlą zachowawczą. ...

Przez wieki hodowla owiec podlegała wielu przemianom, które zależne były głównie od sytuacji polityczno-gospodarczej kraju. Hodowla owiec w Polsce przeżywała okresy rozkwitu jak i upadku. Rozwój owczarstwa związany był ściśle z zapotrzebowaniem ludności na wełnę oraz żywność, ale też na nawóz gospodarczy. ...

Załamanie się rynku wełny w krajach Europy Wschodniej i środkowej w latach osiemdziesiątych pociągnęło za sobą spadek pogłowia i produkcji owczarskiej w Europie o 15-40%. W polskim owczarstwie zjawisko to wystąpiło w sposób drastyczny – spadek osiągnął 90%. Stworzyło to zagrożenie egzystencji tego gatunku. ...