Owca rasy wrzosówka

Owca rasy wrzosówka – rasa prymitywnych owiec kożuchowych, owca siwa; pochodzi północnych owiec krótko ogoniastych (ovis brachyra borealis). W latach pięćdziesiątych XX w. rasa ta stanowiła około 3% krajowej populacji owiec, czyli około 120 tysięcy sztuk.

W kolejnych latach odnotowano spadek pogłowia tej rasy, głównie ze względu na zainteresowaniem producentów wełną białą. W tym czasie większą popularnością cieszyły się szlachetniejsze rasy owiec. W 1972 r. istniało zagrożenie wyginięcia tej rasy, dlatego w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Czechnica koło Wrocławia zaczęto realizować program hodowli zachowawczej tych owiec, a dotacje dla hodowców utrzymujących tę rasę wpłynęły na jej uratowanie i rozwój. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, liczba maciorek wrzosówkowych wynosiła 2270 sztuk.

Walory owiec wrzosówkowych doceniane są w krajach Unii Europejskiej. I tak, w Niemczech, w ramach ochrony krajobrazu, utrzymywana jest lokalna rasa – wrzosówka niemiecka (Heidschnucke), zaś w Holandii tzw. wrzosówka biała.