Rasa małopolska

Rasa małopolska (młp) – należy do ras gorącokrwistych. Polska hodowla koni tej rasy powstała pod silnym wpływem koni orientalnych w pierwszej połowie XVIII w. na obszarze południowo-wschodniej Polski. Koń małopolski w XVII i XVIII w. został uszlachetniony poprzez krzyżowanie z ogierami wschodnich ras: koni perskich, turkmeńskich, kabardyńskich, arabskich, a także pełnej krwi angielskiej.

Zaletami tej rasy jest: płodność, długowieczność, dobre wykorzystanie paszy, odporność na choroby i trudne warunki bytu oraz wytrzymałość w pracy. Rasa małopolska ma cztery odmiany o nieznacznych różnicach: kielecką, lubelską, sądecką i dąbrowsko-tarnowską. Hodowlę konia małopolskiego prowadzą stadniny w Walewicach, Janowie Podlaskim, Pruchnej, Trzebienicach, Stubnie. Umaszczenie koni jest najczęściej gniade, ale bywa też siwe, kasztanowate i kare. Masa ciała wynosi 450-500 kg. Wysokość w kłębie wynosi 158-164 cm.