Rasa małopolska (młp) – należy do ras gorącokrwistych. Polska hodowla koni tej rasy powstała pod silnym wpływem koni orientalnych w pierwszej połowie XVIII w. na obszarze południowo-wschodniej Polski. Koń małopolski w XVII i XVIII w. został uszlachetniony poprzez krzyżowanie z ogierami wschodnich ras: koni perskich, turkmeńskich, kabardyńskich, arabskich, a także pełnej krwi angielskiej. ...