Rasa śląska

Rasa śląska (śl) – należy do ras gorącokrwistych, powstała na terenie Dolnego i Górnego Śląska pod koniec XIX w. Pochodzi od ras oldenburskiej i fryzyjskiej.

Po II wojnie światowej rasa ta poddana została kilku programom hodowlanym opartym na hodowli w sektorze państwowym wspomaganym przez hodowlę prywatną. Od lat 80-tych większa część koni znajduje się w posiadaniu prywatnym.

Konie tej rasy sprawdzają się w sporcie oraz jako konie zaprzęgowe.

Do najlepszych ogierów rasy śląskiej, które stały się założycielami linii hodowlanych na Dolnym Śląsku, zalicza się: Firleya (ur. w 1949 r.), Holdka (ur. w 1945 r.), Diebitscha, Rittmeistera, Ulana i Prudnika (ur. w 1952 r.). Konie tej rasy były krzyżowane z rasami pełnej krwi angielskiej i hanowerskiej.

  • Obecnie zauważa się dwa trendy w hodowli tej rasy:
  • utrzymanie odpowiedniej ilości materiału genetycznego konia śląskiego w starym typie,
  • hodowla konia śląskiego w nowoczesnym typie konia zaprzęgowego.

Wysokość w kłębie ogierów wynosi 160 cm, a klaczy – 158 cm. Masa ciała ogierów wynosi 720 kg, a klaczy – 700 kg. Umaszczenie koni śląskich jest przeważnie gniade (78%), kare (19%), kasztanowate (tylko 2%).