W kulturach ludowych całej Europy koń miał wyjątkową pozycję. Był symbolem dobrych plonów, oraz powodzenia w hodowli i handlu. Człowiek opiewał konia w podaniach, legendach, baśniach i pieśniach. Jego postać utrwalano w rzeźbie, malarstwie i literaturze. ...

Pierwsze wzmianki dotyczące hodowli i szkolenia koni w Europie pochodzą z czasów Filipa II, króla Hiszpanii (1527-1598), który ufundował „Królewską Stadninę Zamkową”, założoną w 1571 r. w Cordobie. Tu corocznie odbywała się selekcja ogierów pozostawianych do dalszej hodowli. Selekcjonowano takie cechy, jak chód i charakter koni, aby uzyskać okazy podobne do obecnie żyjących koni andaluzyjskich. ...

W 1817 r. założono pierwszą w Polsce – Państwową Stadninę Koni w Janowie Podlaskim. Powstała ona po kongresie wiedeńskim na wniosek Rady Administracyjnej Królestwa Kongresowego Polski za zgodą cara Aleksandra I. Nadzór nad jej działalnością sprawował zarząd stadnin państwowych w Petersburgu. W Janowie Podlaskim hodowano konie czystej krwi arabskiej i półkrwi angloarabskiej. Już w XIX wieku sprzedawano je do różnych ...

Według roczników statystycznych z ostatnich lat w Polsce jest 600 tysięcy koni, z czego 60% stanowią konie zimnokrwiste. Pod względem utrzymywania koni Polska należy do czołówki krajów europejskich. Podobna liczba tych zwierząt znajduje się w Niemczech i Rumuni a o połowę mniejsza we Francji, we Włoszech i w Hiszpanii. ...

Rasa wielkopolska (wlkp) – należy do ras gorącokrwistych, wywodzi się od koni trakeńskich i wschodniopruskich. W roku 1962 połączono obydwie odmiany pod wspólną nazwą rasy wielkopolskiej. Znaczny udział w tworzeniu tej rasy miały także konie pełnej krwi. ...

Rasa śląska (śl) – należy do ras gorącokrwistych, powstała na terenie Dolnego i Górnego Śląska pod koniec XIX w. Pochodzi od ras oldenburskiej i fryzyjskiej. ...

Rasa małopolska (młp) – należy do ras gorącokrwistych. Polska hodowla koni tej rasy powstała pod silnym wpływem koni orientalnych w pierwszej połowie XVIII w. na obszarze południowo-wschodniej Polski. Koń małopolski w XVII i XVIII w. został uszlachetniony poprzez krzyżowanie z ogierami wschodnich ras: koni perskich, turkmeńskich, kabardyńskich, arabskich, a także pełnej krwi angielskiej. ...

Pierwszy znany przodek konia (Equus) żył prawdopodobnie w epoce eocenu przeszło 50 milionów lat temu. Było to zwierzę o niskiej budowie ciała nazwane przez naukowców Eohippusem – Koniem Świtu. Eohippus osiągał około 35 cm wysokości w kłębie, a jego waga nie przekraczała 5,5 kg. Miał czteropalczaste kończyny przednie i trójpalczaste kończyny tylne, obie pary zakończone grubym rogiem. Wywodził się od ...