Owca rasy wrzosówka – rasa prymitywnych owiec kożuchowych, owca siwa; pochodzi północnych owiec krótko ogoniastych (ovis brachyra borealis). W latach pięćdziesiątych XX w. rasa ta stanowiła około 3% krajowej populacji owiec, czyli około 120 tysięcy sztuk. ...

Owca wielkopolska – to odmiana owcy nizinnej polskiej, o dobrej użytkowości mięsnej, około 4,7 kg wełny rocznie, objętej hodowlą zachowawczą. ...

Przez wieki hodowla owiec podlegała wielu przemianom, które zależne były głównie od sytuacji polityczno-gospodarczej kraju. Hodowla owiec w Polsce przeżywała okresy rozkwitu jak i upadku. Rozwój owczarstwa związany był ściśle z zapotrzebowaniem ludności na wełnę oraz żywność, ale też na nawóz gospodarczy. ...

Owca żelaźnieńska – należy do polskich owiec nizinnych. Rasa bezroga, osiągająca masę ciała 65-95 kg. Użytkowanie mięsne i wełniste. Objęta jest programem ochrony lokalnych ras rodzimych (stada zachowawcze). Prace twórcze nad tą rasą rozpoczęto w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Żelaznej w roku 1953. Głównym inicjatorem tych prac był prof. Adam Skoczylas. ...