Od 24 czerwca 2009 r. wyższy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego rolników

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 czerwca 2009 r., nr 87, poz. 727 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja br. w sprawie określenia nowej wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Na wskazanej podstawie do 10 zł wzrasta od 24 czerwca br. kwota zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonym rolnikom za każdy dzień niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Wymienione świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników nie jest finansowane z budżetu państwa. Jego źródłem jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zapewniający całkowite samofinansowanie się rolniczych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.