Nowy wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kw. br.

Łączny wymiar składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za III kw. br. wynosi 293 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Uchwałą Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 19 maja 2009 r. składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2009 r. została ustalona w wysokości 90,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek, w ograniczonym zakresie, opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 30,00 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kwartale 2009 r. wynosi 30% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (675,10 zł.), tj. 203,00 zł.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za III kwartał br. upływa z dniem 31 lipca 2009 r.