Nowoczesna technologia zakiszania wilgotnego ziarna proKrimping znakomita pasza produkowana we własnym gospodarstwie albo ratunek na mokre żniwa

Od kilku lat w Europie, we wszystkich farmach mlecznych, nastawionych na wysoką wydajność, wprowadzany jest proKrimping – zakiszanie wilgotnego ziarna w foliowych rękawach.

Metodą tą można zakiszać ziarna zbóż (pszenicę, jęczmień, pszenżyto, owies) i kukurydzę, uzyskując znakomitej jakości paszę. Zebrane ziarno poddaje się zgniataniu i umieszczane jest w foliowym rękawie. Służy do tego proKrimper, połączenie specjalnego gniotownika z prasą rotacyjną o wydajności 15 do 25 ton ziarna na godzinę. Napełnianie rękawa może się odbywać bezpośrednio na terenie gospodarstwa.

Niezmiernie ważne jest dodanie odpowiedniego zakiszacza. W przypadku proKrimpingu zaleca się używanie specjalnych zakiszaczy chemicznych, ponieważ konieczne jest szybkie obniżenie pH.

Zboża osiągają optymalną wartość pokarmową przy wilgotności 35%. Wymaga to wcześniejszego o 2 do 3 tygodni zbioru, dzięki czemu zyskujemy 20-30% białka, więcej cukrów prostych a mniej skrobi, dzięki temu pasza jest bardziej przyswajalna. Pozwala to na zadawanie jej w większych ilościach i obniżenie kosztów produkcji. Badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że zawartość białka ogólnego w proKrimpaszy ze zbóż wynosi 130-150 g, a z kukurydzy ok. 110 g.

ProKrimpaszę charakteryzuje bardzo wysoka wartość energetyczna nie tylko dla kukurydzy, ale także ziarna zbóż (pszenżyto, pszenica, jęczmień, owies) dla których wynosi ona 1,10 JPM.

Zbierając wilgotne ziarno uzyskujemy w plonie więcej suchej masy, poprzez zmniejszenie strat wypadania ziarna.
Badania przeprowadzone w Belgii wykazały, że w przypadku pszenżyta uzyskuje się przeciętnie o 2000 kg więcej suchej masy z każdego hektara niż w przypadku suchego ziarna.

To jednak nie wszystkie zalety nowej technologii. Po zastosowaniu proKrimpaszy następuje natychmiastowa poprawa składu mleka oraz wzrost wydajności mlecznej o ok. 2 litry. Dzięki przyspieszeniu żniw o około 2-3 tygodnie możliwa jest lepsza organizacja prac polowych. Dodatkową korzyścią jest fakt, że uzyskujemy ok. 20% więcej słomy. Jest ona ciągle bardzo zielona i nadaje się do zakiszenia. Tak więc uzyskujemy dodatkową paszę. Foliowe rękawy zapewniają nie tylko trwałość, ale także łatwość pobierania proKrimpaszy.

Kukurydzę proKrimpingu ziarna zbieramy w tym samym czasie co na kiszonkę z całych roślin lub później. Wilgotność ziarna kukurydzy nie wpływa na plon suchej masy. Oczywiście nie ma potrzeby suszenia kukurydzy. Można więc kupować kukurydzę bezpośrednio po zbiorze. Technologia proKrimpingu może stanowić także SPOSÓB NA TRUDNE, DESZCZOWE ŻNIWA. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zbierać i zakiszać w ten sposób nawet bardzo mokre zboże, także przerośnięte. Oczywiście otrzymana pasza nie będzie tak znakomita jak opisana wyżej. Będzie to jednak ,dobra pasza ze zboża spisanego na straty przydatna szczególnie dla bydła mlecznego. Usługę proKrimpingu rolnicy zlecają wyspecjalizowanym firmom, które wykonują ją bezpośrednio w obejściu klienta. W Polsce wdrażaniem tej technologii zajmuje się firma ProMleko Serwis, która wykonuje usługi na terenie całego kraju. Możliwe jest zlecenie zakiszenia nawet niewielkiej ilości ziarna (20-30 ton).

ProMleko Serwis Sp. z o.o.