W produkcji drobiarskiej żywienie stanowi największą część poniesionych kosztów. Żywienie obok genetyki ptaków jest także głównym czynnikiem warunkującym uzyskane wyniki produkcyjne, tym samym istotnie wpływając na rezultaty ekonomiczne. Koszty komponentów paszowych determinują w znaczącym stopniu zakres ich stosowania, a okresowe wahania cen mogą poważnie zmieniać opłacalność ich stosowania. ...

Realizacja rozporządzeń unijnych i polskich ma wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowia publicznego i zapewnić eliminację z żywności niebezpiecznych czynników chorobotwórczych. ...

Kury jako gatunek towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. W charakterze drobiu ozdobnego oprócz kur użytkuje się obecnie bażanty, kuropatwy, przepiórki, indyki, kaczki oraz gęsi, a nawet strusie. Chów ptaków ozdobnych od wielu lat był i jest najbardziej popularny na zachodzie Europy (Niemcy, Francja, Holandia, Anglia) i południu (Czechy i Słowacja). ...

Dynamiczny rozwój produkcji drobiarskiej i wzrost spożycia mięsa drobiowego i jaj nabierają istotnego znaczenia z punktu widzenia sanitarno-epidemiologicznego. Produkowana bowiem żywność musi być bezpieczna. Nabiera to szczególnego wydźwięku w świetle niepokojących statystyk dotyczących zatruć pokarmowych u ludzi na świecie wywoływanych przede wszystkim pałeczkami Salmonella. ...