Na zdrowie zwierząt i wyniki produkcyjne wpływ ma wiele czynników środowiskowych, które mogą przełamać bariery odpornościowe i powodować zachorowania zwierząt. Choroby mogą być wywoływane przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. ...

W 1991 roku w Kanadzie stwierdzono wybuchy dziwnej „choroby wyniszczającej”, szerzącej się wśród odsadzonych prosiąt i warchlaków. Od 1996 roku choroba w znacznym nasileniu pojawiła się we Francji i Hiszpanii, a następnie w innych krajach zachodniej Europy. ...

Na terenie woj. wielkopolskiego realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego rozpoczęto w maju 2008 roku. Podstawą prowadzenia akcji uwalniania województwa od choroby Aujeszkyego jest wykonanie próbkobrania, we wszystkich stadach utrzymujących trzodę chlewną, celem uznania poszczególnych gospodarstw za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego. ...

Realizacja rozporządzeń unijnych i polskich ma wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowia publicznego i zapewnić eliminację z żywności niebezpiecznych czynników chorobotwórczych. ...

Nie wszyscy są w stanie sprostać skutecznemu i efektywnemu ekonomicznie zwalczaniu tego typu chorób. Związane jest to prawdopodobnie z tym, że w większości przypadków uwaga w poszukiwaniu przyczyny zachorowań w danym stadzie koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu zakaźnego czynnika etiologicznego choroby i w ślad za tym, na określaniu klasycznej jednostki chorobowej, będącej przyczyną problemów zdrowotnych, a nie lub w ...

Zapalenie gruczołu mlekowego (mastitis) u krów jest jednostką chorobową przynoszącą olbrzymie straty gospodarcze producentom mleka oraz przemysłowi mleczarskiemu. Jest jedną z głównych jednostek chorobowych występujących w fermie bydła mlecznego. ...

Po wielu latach badań podstawowych zapoczątkowanych odkryciem struktury DNA i poznaniem głównych mechanizmów ekspresji genów coraz wyraźniej w praktyce hodowlanej stają się widoczne efekty stosowania tej wiedzy. ...

Rozpoznanie ciąży odgrywa ważną rolę w zarządzaniu stadem krów mlecznych. Związane jest to z faktem, że ok. 25 % krów, które nie powtórzyły rui po unasienianiu jest niecielnych. Wykazano, że u większości tych zwierząt spowodowane jest to występowaniem cichej rui, tzn. takim osłabieniem zewnętrznych objawów rujowych, że są one trudne do wykrycia. Jedynie w pojedynczych przypadkach stwierdzano stany patologiczne jajników ...