Komórki somatyczne i co dalej

Panujące w ostatnim czasie tendencje do obniżania przez mleczarnie ceny mleka znacznie zmniejszają rentowność tej produkcji. Tylko sprzedaż mleka w klasie ekstra gwarantuje tzw. „wyjście na swoje”.

  • Wpływy za mleko uzależnione są od kilku parametrów:
  • ilości,
  • % białka,
  • % tłuszczu,
  • ogólnej liczby bakterii,
  • liczby komórek somatycznych (LKS).

Szczególnie ten ostatni element sprawia hodowcom sporo problemów. Norma fizjologiczna mieści się w granicach 150 – 250 tys. w 1 ml mleka (w zależności od źródła podania). Im więcej ponad ten pułap tym większy problem dla hodowcy. Jest to sygnał, że organizm zwierzęcia nie funkcjonuje normalnie. Źródło wysokiego pułapu LKS jest całe mnóstwo.

  • Generalnie możemy je podzielić na dwie grupy:
  • wymieniowe – kliniczne lub podkliniczne mastity
  • środowiskowe – mikroklimat obory, sprawność urządzeń udojowych, higiena stanowisk dla zwierząt, żywienie krów.

Podstawowym „lekarstwem” na komórki somatyczne jest szeroka profilaktyka.

Zapobieganie zawsze jest tańsze aniżeli leczenie

Myśląc o pokarmowej regulacji komórek somatycznych chcemy zaprezentować preparat PROFEED SOM. Jego koncepcja opiera się na substancjach biologicznie czynnych tzw. „somatogen”. Specyfik ten jest produkowany w dwóch formach: płynnej i mokrogranulatu.

Podawanie mikrogranulatu PROFEED SOM-u opiera się na następującym schemacie: 1. podanie zwierzętom przez 7 dni po 110-140 g dziennie preparatu, 2. podawanie zwierzętom przez następne 6-7 dni po 1 g witaminy E, 3. przerwa około 6-8 tygodni, 4. podanie zwierzętom przez 7 dni po 110-140 g preparatu, 5. podanie zwierzętom przez następne 6-7 dni po 1 g witaminy E. 6. W okresie stosowania omawianego produktu należy wstrzymać podawanie innych premiksów wit-min.

Podawanie płynu PROFEED AQUA SOM-u opiera się na następującym schemacie: 1. podanie zwierzętom przez 7 dni po 60-75 ml dziennie preparatu, 2. podawanie zwierzętom w okresie podawania preparatu i jeszcze przez 5-6 dni po 1 g witaminy E w ilości 1 g dziennie, 3. przerwa około 6-8 tygodni, 4. podanie zwierzętom przez 7 dni po 60-75 ml dziennie preparatu, 5. podawanie zwierzętom w okresie podawania preparatu i jeszcze przez 5-6 dni po 1 g witaminy E.

Mikrogranulat zawiera w swoim składzie witaminy w tym witaminę E, których nie na w AQUA SOM. Produkt ten daje bardzo dobre rezultaty pod jednym wszak warunkiem – dieta dla krów musi pokrywać potrzeby zwierzęcia pod względem białkowym (także pod względem jego jakości), energetycznym, a także pod względem struktury fizycznej całej diety o czym hodowcy często zapominają oraz stosowane dotychczas w żywieniu krów premiksy pokrywały ich potrzeby w stosunku do produkcji mleka i faktycznie pobranej suchej masy pasz. Niezależnie od kwestii żywieniowych stan techniczny urządzeń oraz higiena stanowisk nie mogą budzić zastrzeżeń.

W stadzie spełniającym właśnie w/w kryteria oceniano skuteczność preparatu PROFEED SOM. Zwierzęta pochodziły z fermy utrzymującej krowy w systemie wolno wybiegowym o średniej wydajności przekraczającej 9000 kg mleka od jednej sztuki. Wybrano kolejno dwie grupy. Pierwszą stanowiło 20 wybranych zwierząt z wysoką średnią LKS. Mleko od tych zwierząt pozyskiwano do osobnego schładzalnika i codziennie poddawano ocenie przy użyciu aparatu Fossomatic.
Wyniki tej obserwacji były następujące: Tabela – 1 kolumna.

Następnie wybrano kolejną grupę 71 zwierząt bez problemów ze strony gruczołu wymieniowego. Z mlekiem tych zwierząt postępowano w sposób analogiczny jak z grupą pierwszą.
Wynik tej obserwacji był następujący: Tabela – 2 kolumna
#zdjecie0#
* tego dnia podnosi się liczba komórek somatycznych,
szczególnie u krów podejrzeniem o mastitis.

Przedstawione wyniki obserwacji są zbieżne z obserwacjami prowadzonymi w wielu różnych stadach, w których krowy nie cierpiały dyskomfortu żywieniowego i środowiskowego. Preparat ten skutecznie pomaga zootechnikom w walce z poziomem komórek somatycznych.

Stanisław Bruździński
PROFEED

Stanisław Bruździński