Informacja na temat wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Biorąc pod uwagę postulaty środowisk rolniczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano i skierowano do uzgodnień społecznych projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15, z późn. zm.).

W projekcie zaproponowano obniżenie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli świń, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, w następujący sposób:

  • – do 5 sztuk zwierząt 5 zł,
  • – od 6 do 10 sztuk zwierząt 10 zł,
  • – od 11 do 20 sztuk zwierząt 17 zł,
  • – powyżej 20 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 1 zł.