Bezpieczny dom rolnika

Raz do roku rolnik posiadający gospodarstwo rolne musi podjąć decyzję, u którego ubezpieczyciela wznowi swoje ubezpieczenie obowiązkowe. Czy jednak fakt posiadania ubezpieczenia obowiązkowego gwarantuje rolnikowi pełną ochronę? Lepiej się o tym nie dowiedzieć z chwilą wystąpienia szkody.

Obowiązkowy charakter ubezpieczenia gwarantuje powszechność, a dzięki temu niższą cenę ochrony. Polskie prawo przewiduje obowiązek ubezpieczenia budynków rolniczych oraz odpowiedzialności cywilnej rolnika w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego.

Jednym z istotnych problemów obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest nieprecyzyjna definicja budynku. W razie szkody, rodzi to możliwość potencjalnych sporów na linii rolnik – ubezpieczyciel. Ponadto ustawowy zakres tego ubezpieczenia nie pokrywa wszystkich ryzyk zagrażających budynkom rolniczym – komentuje Mariusz Gilicki z Biura Ubezpieczeń Mienia Grupy Concordia. Bardzo często występujące szkody wodociągowe, upadek drzewa czy uderzenie pojazdu w budynek rolniczy, nie są objęte zakresem obowiązkowego ubezpieczenia budynków.

– Chcąc zabezpieczyć rolników przed niekorzystnymi skutkami zdarzeń, których ubezpieczenie obowiązkowe nie przewiduje, przygotowaliśmy produkt Concordia Agro Dom uzupełniający zakres ochrony w odniesieniu do budynku mieszkalnego – dodaje Gilicki.

Ubezpieczenie Agro Dom doskonale uzupełnia się z ubezpieczeniem obowiązkowym, chroniąc nie tylko sam budynek mieszkalny, ale również jego stałe elementy, takie jak m.in. piece, wbudowane kuchnie, armaturę, podłogi czy pokrycie ścian oraz ruchomości domowe. – W zależności od wartości zgromadzonych ruchomości domowych (sprzęt RTV, AGD, meble i inne elementy wyposażenia), rolnik może wybrać jeden z wariantów ubezpieczenia – dodaje Gilicki.

Odrębnym zagadnieniem jest odpowiedzialność cywilna rolnika. Warto pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni go wyłącznie od szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Z kolei Agro Dom zapewnia ochronę interesów rolnika również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

O atrakcyjności polisy Agro Dom stanowi także jej elastyczność. Polisę tę można zawrzeć niezależnie od tego, w którym towarzystwie zakupione zostało ubezpieczenie obowiązkowe. Minimum formalności przy zawieraniu umowy, bardzo przystępna cena oraz możliwość wyboru wariantu to podstawowe atuty tej polisy. – Ubezpieczenia obowiązkowe i Agro Dom są jak dwa pasujące do siebie kawałki puzzli, zapewniające pełny zakres ochrony rolnika – podsumowuje Gilicki.