Raport popowodziowy

Ostatnie tygodnie przyniosły w Polsce deszcze nawalne, które siały zniszczenie w budynkach, mieniu oraz rolnictwie. W tym okresie Grupa Concordia odebrała ponad 150 wniosków o odszkodowanie. Z kolei tylko w minionym tygodniu wpłynęło więcej niż 500 wniosków dotyczących szkód gradowych w uprawach.

Najbardziej ucierpiały województwa śląskie, podkarpackie i dolnośląskie. W tych regionach największe straty ponieśli rolnicy, których uprawy zostały zniszczone przez deszcz, co grozi przegniciem roślin. Szkody poniosły również miasta położone na drodze chmur burzowych, takie jak Poznań, Warszawa, Gdańsk i Olsztyn. Ich mieszkańcy nadsyłają zgłoszenia zalanych piwnic, samochodów czy punktów handlowych.

Klienci Grupy Concordia zgłaszają swoje straty telefonicznie, drogą mailową lub bezpośrednio u przedstawicieli towarzystwa. W celu sprawnej obsługi poszkodowanych uruchomiona została specjalna linia telefoniczna, gdzie w dni powszednie od 7.00 do 22.00 oraz soboty od 8.00 do 13.00 dyżurują pracownicy towarzystwa. – Likwidator szkody kontaktuje się z każdym wnioskodawcą telefonicznie, aby zapytać o stan zagrożenia – mówi Piotr Adamczyk, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód Grupy Concordia. – Jeśli sytuacja okaże się kryzysowa, wystąpi zagrożenie dla życia lub zdrowia ubezpieczonego, likwidator przyjeżdża na miejsce w ciągu 48 godzin. W innych przypadkach w terminie od 3 do 7 dni – dodaje Adamczyk.

Aby usprawnić proces wypłaty odszkodowań wszystkie wnioski, które wpłynęły w wyniku ostatnich wyładowań atmosferycznych, rozpatrywane są w trybie uproszczonym. Oznacza to, iż przy wystąpieniu ograniczonych strat takich jak np. zalany samochód, sprzęt AGD, poszkodowany może sam zlecić naprawę, a następnie przesłać towarzystwu wykaz poniesionych szkód wraz z rachunkami. W bardziej znaczących przypadkach likwidator informuje jakie dokumenty należy przygotować.

Na tereny szczególnie dotknięte kataklizmem została wysłana dodatkowa grupa likwidatorów z Poznania, by przyspieszyć obsługę poszkodowanych. Dzięki koordynowaniu całej akcji z Centrali towarzystwa możliwy jest bezzwłoczny i aktualny przepływ informacji. – Staramy się jak najszybciej dokonywać wypłaty odszkodowań – komentuje Adamczyk. – W przypadku, gdy wystąpiły naprawdę poważne szkody, w ciągu 7 dni oferujemy zaliczkę na zaspokojenie bieżących potrzeb, zaś po dokonaniu całkowitej wyceny, wypłacamy pozostałą kwotę odszkodowania.