ARiMR: pieniądze dla firm rolno-spożywczych

Pierwsze firmy z branży rolno-spożywczej, które ubiegały się o unijną pomoc na modernizację swoich zakładów, otrzymały już pieniądze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do końca września chce zakończyć podpisywanie umów z przedsiębiorstwami, które starały się o takie wsparcie podczas pierwszego naboru wniosków w 2008 roku.

Jak poinformowało w poniedziałek biuro prasowe ARiMR, Agencja rozpoczęła wypłacanie pieniędzy firmom przetwórczym, które dokonały inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W lipcu 13 przedsiębiorstw otrzymało łącznie ok. 6 mln zł.

Obecnie pieniądze dostają te firmy, które zakończyły już inwestycje. Wśród nich są głównie zakłady mięsne, mleczarskie i owocowo-warzywne. Ich inwestycje to przede wszystkim zakup maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu. Średnia wysokość pomocy wypłaconej w przeliczeniu na jeden projekt wynosi około 450 tys. zł.

Do tej pory Agencja podpisała umowy z 487 zakładami.

W 2008 r. zainteresowanych uzyskaniem takich dotacji było 813 firm, które ubiegały się w sumie o 1,61 mld zł.

W czerwcu i lipcu do Agencji wpłynęło 53 wniosków o wypłacenie pieniędzy na łączną kwotę 47 mln zł. Każdy złożony wniosek o płatność jest rozpatrywany pod kątem zgodności zrealizowanych inwestycji z umową, a także prawidłowości udokumentowania poniesionych wydatków. Rzeczywisty stan realizacji inwestycji jest dodatkowo sprawdzany podczas wizytacji.

Agencja poinformowała także, że zakończyła ocenę wstępną (tzw. „preselekcję”) wniosków od przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej w ramach drugiego naboru w 2009 r. W tej turze do Agencji dostarczono 451 wniosków na kwotę 1,14 mld zł.

Przedsiębiorca nie może ubiegać się o więcej niż 20 mln zł pomocy, a nie mniej niż 100 tys. zł. Agencja może dofinansować od 25 do 50 proc. wartości projektów. Wysokość pomocy zależy m.in. od wielkości przedsiębiorstwa.