W Polsce, od 30 maja do 7 czerwca br., odbywa się 38. Światowy Kongres Rolników, w którym biorą udział przedstawiciele 88. krajów. Jego organizatorem jest Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Patronat honorowy nad Kongresem objął Donald Tusk, Premier RP oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. W Kongresie uczestniczy też Agencja Nieruchomości Rolnych. ...

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w I kwartale br. wyniosła 11 767 zł za 1 ha i była wyższa od analogicznej ceny w IV kwartale 2007 r. o 678 zł (tj. o niewiele ponad 6 %). Natomiast w porównaniu z I kwartałem 2007 r. cena 1 ha gruntów rolnych ...

Zgodnie z art. 700 Kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”. ...

Według danych Agencji, na koniec czerwca 2007 r. do Zasobu ogółem przejęto 2314 zespołów dworskich i pałacowo-parkowych, wpisanych do rejestru zabytków, z tego trwale rozdysponowano 1437 zespołów, w tym poprzez sprzedaż 1068, wniesienie do jednoosobowych spółek 148. Nadal w Zasobie jest 877 zespołów, z tego w dzierżawie pozostaje 654, w administrowaniu 128, w zarządzie i wieczystym użytkowaniu 5. Na rozdysponowanie ...

W piątek, 28 marca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbyła się konferencja „Towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa”. Podczas konferencji, w której wziął udział Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w ministerstwie rolnictwa oraz Wojciech Kuźmiński, prezes ANR, wręczono pamiątkowe puchary zwycięzcom trzynastego „Rankingu 300″, powstałego z inicjatywy Agencji, Instytutu ...

Jak wynika z danych za 2007 r. rolnicy są gotowi płacić coraz więcej za możliwość korzystania z dzierżawy gruntów rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Średni czynsz dzierżawny z umów zawartych w 2007 r. wyniósł 6,7 dt pszenicy za 1 ha. Był on o 67,5% wyższy niż czynsz uzyskiwany z takich samych umów w roku 2006 (4,0 dt/ha). ...

Rynki hurtowe nie odczuwają kryzysu, a sprzedaż owoców i warzyw pozostaje stabilna rok do roku. Ceny warzyw w pierwszych dniach października są niższe rok do roku i ten trend powinien się utrzymać w kolejnych miesiącach – powiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe (SPRH). ...

W najbliższy czwartek, 11 września 2014 r., w Augustowie, rozpocznie się trzydniowe, XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia”. ...