38. Światowy Kongres Rolników

W Polsce, od 30 maja do 7 czerwca br., odbywa się 38. Światowy Kongres Rolników, w którym biorą udział przedstawiciele 88. krajów. Jego organizatorem jest Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Patronat honorowy nad Kongresem objął Donald Tusk, Premier RP oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. W Kongresie uczestniczy też Agencja Nieruchomości Rolnych.

W czasie uroczystości oficjalnego otwarcia Kongresu Marek Sawicki powiedział m.in.: – To dla mojego kraju ogromne wyróżnienie. Przedstawiciele 600 mln rolniczych rodzin wybrali na miejsce spotkania po raz pierwszy kraj leżący w Europie Środkowo-Wschodniej, tym samym i po raz pierwszy Polskę. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że Polska to kraj o dużym potencjale produkcji rolnej. Podkreślił, że jesteśmy znaczącym producentem bardzo dobrej jakości produktów rolnych, gdyż zachowaliśmy bogate dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze terenów wiejskich, o czym zapewne przekonają się uczestnicy Kongresu podczas pobytu w wielu różnych miejscach w Polsce.

Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę na fakt, że Delegatów Kongresu czekają trudne wyzwania dotyczące najważniejszych spraw, którymi interesują się rolnicy na całym świecie. Postępująca globalizacja, zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, handel produktami rolnymi i obserwowane w ostatnim czasie podwyżki cen żywności – to tylko niektóre z wyzwań, jakie stoją przed współczesnym rolnictwem na świecie.

Jack Wilkinson, Prezydent Światowej Federacji Producentów Rolnych (IFAP) powiedział, że najważniejsze problemy światowego rolnictwa to wzrost cen żywności, pogarszające się warunki klimatyczne, straty w produkcji rolnej, sięgające czasem 50 proc. zbiorów oraz brak strategii rozwoju rolnictwa w wielu krajach. Tym problemom trzeba stawić czoło.

Natomiast David King, Sekretarz Generalny IFAP, odnosząc się do zmian klimatycznych podkreślił, że rolnictwo poprzez produkcję roślinną ma olbrzymie zasługi w neutralizacji gazów cieplarnianych i dlatego na taką działalność należy zapewnić korzystne kredyty. – Musimy tak współpracować z OECD, żeby rolnictwo stało się kluczem w walce z ubóstwem – stwierdził.

Podczas obrad roboczych i plenarnych Kongresu dyskutowano o najważniejszych problemach dla światowego rolnictwa. Po Kongresie zostanie przygotowany raport dla FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

Wojciech Adamczyk Agencja Nieruchomości Rolnych