Laureaci Rankingu 300 nagrodzeni

W piątek, 28 marca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG w Warszawie, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbyła się konferencja „Towarowe gospodarstwa rolne szansą polskiego rolnictwa”. Podczas konferencji, w której wziął udział Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w ministerstwie rolnictwa oraz Wojciech Kuźmiński, prezes ANR, wręczono pamiątkowe puchary zwycięzcom trzynastego „Rankingu 300″, powstałego z inicjatywy Agencji, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz „Nowego Życia Gospodarczego”

Ranking został przeprowadzony wśród najlepszych gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych, powstałych na zrestrukturyzowanym mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wzięły w nim udział podmioty, które w 2006 roku prowadziły działalność gospodarczą na gruntach zakupionych lub dzierżawionych od Agencji. Liderami 13 Rankingu zostały przedsiębiorstwa: GR Agro-Mays Sanniki, ZR Siecieborowice sp. z o. o., Wartkowice sp. z o. o. Podsumowując wyniki rankingu, prof. Jacek Kulawik zwrócił uwagę, że potwierdza się powszechna prawidłowość, iż najczęściej przedsiębiorstwa o bardzo dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej są zdolne utrzymać ją przez dłuższy czas.

Z kolei prof. Wojciech Józwiak w analizie poświeconej udziałowi gospodarstw towarowych w rynkowej produkcji rolniczej jednoznacznie zauważył, że jeżeli Polska chce mieć własny, krajowy surowiec dla produkcji rolniczej to powinniśmy w równym stopniu dbać o wszystkie gospodarstwa rolne, nie wyłączając towarowych. W przeciwnym razie już po kilkunastu latach można będzie dostrzec zjawisko obniżania się stopnia samowystarczalności żywnościowej kraju.

Ponad 120 dzierżawców z całego kraju, a także licznie zgromadzeni goście z agencji rolniczych, instytutów naukowych i dziennikarze z uwagą wysłuchali wystąpienia Ministra Kazimierza Plocke, który podkreślił, że od momentu naszego wejścia do UE na polską wieś trafiło ok. 60 mld zł. Dzisiaj naszym celem jest, aby polski głos w Unii był nie tylko dobrze słyszalny, ale przede wszystkim racjonalny. Wysiłki polskiego rolnictwa powinny iść w kierunku poprawienia naszej konkurencyjności i zwiększenia efektywności. Dziękując dzierżawcom i właścicielom rolnym za dobrą pracę i osiągane efekty, Kazimierz Plocke, życzył im stabilizacji w gospodarowaniu na dzierżawionych gruntach z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Głos ten ożywił dyskusję, która koncentrowała się przede wszystkim na konieczności uregulowania tak ważnych dla dzierżawców kwestii, jak uchwalenie ustawy o dzierżawie czy rozwiązaniu problemu reprywatyzacji.

Z kolei Wojciech Kuźmiński, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, w swoim wystąpieniu przypomniał, że chociaż w Polsce podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne to równolegle do nich funkcjonują również, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia gospodarczego, gospodarstwa towarowe. Następnie przedstawił stan Zasobu oraz dorobek strategicznych spółek hodowli roślin i zwierząt należących do ANR.

Grażyna Kapelko Agencja Nieruchomości Rolnych