Komunikat Przewodniczącego Krajowej Komisji Konkursu – ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2008” w kategorii zakładów rolnych

W tym roku, po raz szósty, odbywa się Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowany w dwóch kategoriach: przez Agencję Nieruchomości Rolnych – w kategorii zakładów rolnych; przez KRUS – w kategorii gospodarstw indywidualnych.

Jego współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP

Uczestniczyło w nim 87 przedsiębiorstw rolnych zatrudniających ponad 4400 osób. Celem rywalizacji jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Podobnie jak w latach ubiegłych Komisje Konkursowe oceniały poprawność dokumentowania analizy ryzyka zawodowego istniejącego oraz przewidywanego, skuteczne sposoby zmniejszania tego ryzyka, porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej. Zwracano też uwagę na estetykę gospodarstw. Oceniano udział pracowników oraz kadry kierowniczej w utrzymaniu bezpieczeństwa na wybranym poziomie.

W kategorii zakładów rolnych Ogólnokrajowa Komisja Konkursowa oceniała 7 przedsiębiorstw, które zwyciężyły na szczeblu regionalnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Stwierdzono, że finaliści regionalni są nowocześnie zorganizowanymi i zarządzanymi gospodarstwami rolnymi, w których procesy pracy i produkcji w pełni uwzględniają i zapewniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.Agencja Nieruchomości Rolnych

Laureatami zostali:

I miejsce – Zakład Ogrodniczy PACZYNA, Cecylia KLIMOWICZ (OT ANR OPOLE)
* II miejsce – Gospodarstwo Rybackie SZWADERKI Sp. z o.o. (OT ANR OLSZTYN)
* III miejsce – Ośrodek Hodowli Zarodowej GARZYN Sp. z o.o. (OT ANR POZNAŃ)

Wyróżniono:

Gospodarstwo Rolne w REMPINIE, Jan KASZTELAN (OT ANR WARSZAWA, FILIA ŁÓDŹ)
* Zakład Rolny PAWŁÓWKO, POLDANOR SA – (OT ANR GDAŃSK)

Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się 3 października 2008 roku podczas Międzynarodowych Targów POLAGRA FARM w Poznaniu.

Grzegorz Młynarczyk Agencja Nieruchomości Rolnych