Wysoki wzrost czynszu

Jak wynika z danych za 2007 r. rolnicy są gotowi płacić coraz więcej za możliwość korzystania z dzierżawy gruntów rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Średni czynsz dzierżawny z umów zawartych w 2007 r. wyniósł 6,7 dt pszenicy za 1 ha. Był on o 67,5% wyższy niż czynsz uzyskiwany z takich samych umów w roku 2006 (4,0 dt/ha).

Zmiany tego czynszu są analogiczne jak na prywatnym rynku dzierżaw. Czynsz rośnie systematycznie od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej: 2003 r. – 2,4 dt/ha, 2004 r. – 3,5 dt/ha, 2005 r. – 3,8 dt/ha,

Najwyższy czynsz dzierżawny w 2007 r. ANR uzyskiwała w województwach: podlaskim (13,2 dt/ha), dolnośląskim (9,9 dt/ha), wielkopolskim (8,6 dt/ha), kujawsko-pomorskim (8,3 dt/ha), śląskim (7,4 dt/ha).

Na koniec 2007 roku w dzierżawie znajdowało się 1,8 mln ha, blisko 74 % gruntów Zasobu. W ub.r. Agencja wydzierżawiła 42 tys. ha., prawie o połowę mniej niż w roku 2006 (80 tys. ha.). W wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umów dzierżawy oraz wyłączenia gruntów z umów, do Zasobu WRSP „wróciło” 109 tys. ha.

Grażyna Kapelko na podst. ZGZ za Agencja Nieruchomości Rolnych