Zasiłek macierzyński w nowej, wyższej kwocie

Od 1 stycznia 2009 roku jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wzrasta do kwoty 2545,16 zł, odpowiadającej 4-krotności emerytury podstawowej.

Nowy wymiar jednorazowego zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników wynika ze zmiany od 1 stycznia 2009 r. przepisów ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1654).

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw nadała w art. 2 nowe brzmienie przepisom art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.). Na tej podstawie z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie, jeżeli w tym czasie zostanie złożony wniosek o przysposobienie, ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje zasiłek macierzyński w kwocie 2.545,16 zł, tj. odpowiadającej czterokrotności emerytury podstawowej = 636,29 zł. Kwota ta dotyczy porodów zaistniałych po 31 grudnia 2008 roku. Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek ten przysługuje im łącznie.