Zasiane pieniądze

Zasiane pieniądze

Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na pomoc mogą też liczyć rolnicy poszkodowani w zeszłym roku przez klęskę suszy.

Dodatkowy nabór wniosków dla rolników zakończy się 16 sierpnia. Do Agencji Rynku Rolnego mogą się zgłosić ci rolnicy, którzy kupili materiał siewny miedzy 1 czerwca, a 14 lipca tego roku. Wnioski są dostępne na stronach internetowych Agencji.

Waldemar Sochaczewski – wiceprezes ARR: ta pomoc jest klasyfikowana jako pomoc de minimis, a więc kwalifikuje się w limitach indywidualnych na gospodarstwo. Przypomnę w ciągu trzech lat obrotowych ten limit nie może przekroczyć równowartości 7,5 tysiąca euro.

Inaczej jest z rolnikami poszkodowanymi przez susze. Oprócz wniosku o pomoc oraz faktur potwierdzających zakup kwalifikowanego materiału siewnego trzeba przedstawić protokół dokumentujący straty powyżej 30% upraw.

Waldemar Sochaczewski – wiceprezes ARR: ta pomoc wypłacona o tych samych stawkach nie będzie wliczona do limitów indywidualnych, jeśli chodzi o pomoc de minimis a więc nie będzie pomniejszać potencjalnie pomocy, którą rolnicy mogą przez trzy lata otrzymywać.

Wysokość dopłat do hektara gruntów obsianych materiałem siewnym wynosi 100 złotych w przypadku zbóż, 160 złotych dla roślin strączkowych oraz 500 dla ziemniaków.

Witold Katner rolna.tvp.pl