Kontrole na piątkę

Kontrole na piątkę

Jest lepiej niż się spodziewano. Znane są wstępne wyniki kontroli wymogów wzajemnej zgodności. Zdaniem inspektorów rolnicy dobrze wypełniają unijne normy dotyczące ochrony środowiska.

Rolnicy, którzy dostają unijne dotacje muszą dbać o środowisko i bezpieczeństwo żywności. Nieprzestrzeganie przepisów może oznaczać utratę części dopłat. Kontrolowanie jest co setne gospodarstwo.

Jacek Krysicki, ARiMR: kontrolowani będą beneficjenci dopłat bezpośrednich, ONW, programów rolnośrodowiskowych jak również zalesiania gruntów rolnych.

Do tej pory pracownicy Agencji Restrukturyzacji odwiedzili już ponad dwa tysiące rolników. Tylko w kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Głównie dotyczą one ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami.

Leszek Szymański, ARiMR: mieliśmy nieprawidłowości na obszarach narażonych na odpływ azotu i był to brak płyt obornikowych, brak planów nawożenia lub te plany były źle prowadzone.

Niewiele jest zastrzeżeń co do przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej. Rolnicy muszą jednak pamiętać, że 31 lipca mija termin koszenia łąk.

Leszek Szymański, ARiMR: po tej dacie będzie to już przekroczenie czy złamanie normy w zakresie dobrej kultury rolnej wiec wtedy spodziewamy się najwięcej nieprawidłowości.

Trwają także kontrole obszarowe. Sprawdzane są powierzchnie działek rolnych. W tym przypadku większość kontroli przeprowadzana jest tak zwaną metodą foto.

Dorota Florczyk rolna.tvp.pl