Tendencje zmian w opłacalności produkcji bydlęcej

Opłacalność produkcji bydlęcej uzależniona jest od wielu czynników znajdujących się wewnątrz gospodarstwa, jak również tkwiących w otoczeniu. Rolnicy mogą głównie oddziaływać na sytuację wewnątrz swojego gospodarstwa poprzez podnoszenie efektywności technicznej produkcji, zwiększanie skali produkcji, wdrażanie postępu biologicznego, technologicznego i technicznego.

Sytuacja rynkowa, objawiająca się cenami produktów rolniczych, dla producentów mleka i żywca wołowego w latach 2004-2007 poprawiała się. Szczególnie w 2005 roku nastąpił wyraźny wzrost cen mleka i żywca wołowego przy umiarkowanym wzroście cen środków produkcji. Spowodowane to było wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i efektem wyrównywania się cen. W 2007 roku światowy wzrost popytu na przetwory mleczne, przy ograniczonej podaży, spowodował wyraźny, nieoczekiwany wzrost cen mleka w skupie. Sytuacja ta przyczyniła się do poprawy opłacalności produkcji. W 2008 roku ceny mleka wyraźnie zmniejszyły się, a ceny żywca wołowego niewiele zmieniły się w stosunku do 2005 roku. Rosnące ceny środków produkcji przyczyniły się do pogorszenia opłacalności produkcji bydła mlecznego i mięsnego.

Dalsza liberalizacja polityki rolnej UE prawdopodobnie przyczyni się do obniżenia cen na produkty rolnicze, w tym na produkty pochodzenia zwierzęcego. Szacuje się, że po uwolnieniu rynku mleka w UE (likwidacja kwot mlecznych w 2015 roku) oraz zniesieniu barier celnych na produkty mleczarskie, cena mleka w UE może zbliżyć się do cen światowych. Ceny żywca wolowego prawdopodobnie w następnych kilku latach utrzymają się na obecnym poziomie. Sytuacja ta pogorszy opłacalność produkcji rolniczej w krajach UE.

Źródło: Rolniczy Magazyn Elektoniczny nr 30
Autor: Małgorzata Kołaczyńska-Janicka