Lamy i alpaki alternatywą w produkcji zwierzęcej

Lamy i alpaki należące do wielbłądowatych pochodzą z Ameryki Południowej, a ich hodowla skoncentrowana jest w krajach andyjskich. Światowym liderem w hodowli alpak jest Peru, gdzie żyje ich ponad 3,5 miliona (80% światowej populacji), a Boliwia przoduje w hodowli lam. Jeszcze 20 lat temu nie wyobrażano sobie żeby zwierzęta te były utrzymywane poza Ameryka Południową.

Obecnie hodowane są na całym świecie, a liczące się hodowle znajdujemy w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii oraz mniejsze w krajach UE, w tym w Polsce. Aktualnie na kontynencie europejskim największa populacja alpak występuje w Anglii i liczy ok. 15000 sztuk. Z ekonomicznego punktu widzenia lamy i alpaki są tanie w utrzymaniu, gdyż roczny koszt ich utrzymania nie przekracza 30 euro. Wstępne koszty inwestycji mogą być wysokie z uwagi na koszt zakupu zwierząt, ale wynagrodzeniem jest 1 osobnik rocznie i bardzo drogie włókno, znacznie droższe od wełny owczej.

W Polsce są doskonałe warunki do hodowli lam i alpak, bowiem wymagają one do życia takiego samego środowiska jak owce czy kozy. Korzyści z hodowli tych zwierząt o bardzo łagodnym usposobieniu są duże, ponieważ ich wykorzystanie jest wszechstronne: włókno, mięso, skóry, transport, turystyka i rekreacja oraz nawóz. Włókno pochodzące od lam i alpak jest bardzo cienkie, trzy razy trwalsze od wełny owczej i sześć razy cieplejsze, występuje w 22 naturalnych kolorach od białego do czarnego poprzez odcienie beżu i brązu. Na światowym rynku handlu włóknami specjalnymi oraz w przemyśle tekstylnym włókno pochodzące od lam i alpak jest postrzegane jako włókno przyszłości. Chude i zdrowe mięso, pozyskiwane z reguły w gospodarstwach ekologicznych jest produktem żywnościowym o bardzo wysokiej wartości odżywczej, a jego walory smakowe przypominające dziczyznę przewyższają znane nam gatunki mięs. Mięso lam i alpak zawiera 20-25% białka i 3-5% tłuszczu, toteż znalazło zastosowanie w żywieniu dzieci, rekonwalescentów i osób starszych. Jego odbiorcami są ekskluzywne restauracje i ludzie preferujący zdrowy styl życia.

Wykorzystanie łagodnego charakteru lam i alpak do jazdy wierzchem, powożenia w zaprzęgach, transportu kijów golfowych czy sprzętu wędkarskiego, jako atrakcje na przyjęciach okolicznościowych może dostarczyć gospodarstwu dodatkowego dochodu. Z punktu widzenia ekologicznego są zwierzętami, które wywierają niewielki nacisk na grunt w porównaniu z innymi zwierzętami gospodarskimi nie powodując erozji. Ich dwudzielna warga przystosowana jest do skubania roślinności bez wyrywania jej z korzeniami, a bardzo wydajny system trawienny przystosowany jest do przetwarzania roślinności o bardzo niskiej zawartości białka. Bardzo dobre wykorzystanie paszy sprawia, że w ciągu 3 miesięcy lamy uzyskują masę ciała 20 kg, podczas gdy owce tylko 10 kg, jedząc tę samą ilość paszy. W wieku 2 lat osiągają masę 80 kg, z czego uzyskuje się 40 kg mięsa. Odchody lam i alpak są wartościowym nawozem w uprawach ekologicznych.

Małgorzata Kołaczyńska-Janicka