To zależy od: wieku, wydajności, stanu fizjologiczego (fazy laktacji), kierunku i intensywności produkcji w gospodarstwie, składu pobieranych pasz oraz temperatury otoczenia (pory roku). ...

Opłacalność produkcji bydlęcej uzależniona jest od wielu czynników znajdujących się wewnątrz gospodarstwa, jak również tkwiących w otoczeniu. Rolnicy mogą głównie oddziaływać na sytuację wewnątrz swojego gospodarstwa poprzez podnoszenie efektywności technicznej produkcji, zwiększanie skali produkcji, wdrażanie postępu biologicznego, technologicznego i technicznego. ...

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęto profesjonalne wykorzystywanie komputerów w hodowli bydła mlecznego. ...