Szynszyle pochodzą z Ameryki Południowej, z wyżynnych i pustynno-górzystych terenów Andów. Pierwsze udokumentowane wiadomości o tych zwierzętach pochodzą z 1591 roku i zostały spisane przez jezuitę Josepha de Acostę. Wysoko cenione skóry szynszyli były wykorzystywane przez Inków do wyrobu paradnych okryć dla rodziny królewskiej. W 1801 roku John Murray jako pierwszy usiłował prowadzić zamkniętą hodowlę tych zwierząt na terenie Chile. ...

Szynszyla typu dzikiego i standard: ...

W warunkach klimatycznych Polski, gdzie temperatura często ulega zmianom, chów szynszyli prowadzi się przeważnie w pomieszczeniach zamkniętych. Zwierzęta, pochodzące z klimatu wysokogórskiego, wymagają otoczenia suchego, bez przeciągów, jednak z dobrą wentylacją, właściwie oświetlonego światłem naturalnym. ...

Szynszyle należą do zwierząt poliestrycznych, co oznacza, że ich rozród może odbywać się kilkakrotnie w ciągu roku. Ponieważ cykl płciowy samic powtarza się cyklicznie co 28-35 dni, a ciąża trwa około 111 dni, istnieje możliwość uzyskania nawet 3 miotów rocznie. Taka intensywność użytkowania rozpłodowego nie jest jednak wskazana, gdyż nie daje samicy możliwości regeneracji organizmu, co z kolei powoduje ich ...

Szynszyle to zwierzęta roślinożerne. W warunkach naturalnych odżywiały się bardzo ubogą roślinnością, przez większość część roku suchą. Również w warunkach fermowych wymagają stałego dostępu do dobrego siana oraz mieszanek treściwych suchych, złożonych z nasion zbóż, kukurydzy, nasion strączkowych, słonecznika. ...

Szynszyle są z reguły zwierzętami odpornymi na różnego rodzaju choroby. Najczęstszym powodem ich schorzeń są złe warunki chowu, nieodpowiednie żywienie, brak higieny i niewłaściwa pielęgnacja. ...