Dla producentów rzepaku ozimego zbliża się czas podejmowania decyzji wyboru odmian. Zastanawiają się oni nad możliwościami kontraktacji, podejmują negocjacje dotyczące umów, bądź też rozważają możliwość sprzedaży przyszłorocznego plonu na wolnym rynku. Przeprowadzają rekonesans dostępnej na rynku oferty pod kątem cech poszczególnych odmian. Niezwykle ważne jest wnikliwe zapoznanie się z charakterystyką i potencjałem odmian, a także i różnego rodzaju promocjami przygotowanymi ...

Zanim nowa odmiana rzepaku zostanie zarejestrowana i wprowadzona do sprzedaży przez firmę nasienną musi być wszechstronnie przebadana. Doświadczenia polowe mają na celu określenie cech użytkowych, wartości gospodarczej i przystosowania danej odmiany do uprawy na terenie Polski. ...

Produkcja rzepaku w skali całego świata w ciągu ostatnich trzydziestu lat zwiększyła się czterokrotnie. Generalnie tempo wzrostu produkcji roślin oleistych jest szybkie, ale w przypadku rzepaku szczególnie. Jego produkcja szybciej wzrasta nawet niż produkcja soi czy słonecznika. Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na oleje roślinne, co jest spowodowane zarówno wzrostem demograficznym, jak i zmianami w nawykach żywieniowych, a także szerszym ...

Wybór preparatu uzależniony jest przede wszystkim od składu botanicznego zachwaszczenia. Niezbędna jest znajomość stanowisk przeznaczonych pod uprawę rzepaku oraz umiejętność przewidywania ewentualnych zagrożeń – pojawiania się konkretnych gatunków chwastów. ...

Obecnie w szeroko rozumianej produkcji rzepaku jednym z kluczowych jej elementów jest zapewnienie rozwijającym się roślinom optymalnych, lub jak najbardziej do nich zbliżonych, warunków uprawy. Wiążę się to bezpośrednio nie tylko ze stałym doskonaleniem poszczególnych elementów agrotechniki tego gatunku, ale także z przeciwdziałaniem lub ograniczaniem występowania różnego rodzaju czynników stresowych. ...

Proponujemy producentom rzepaku wdrożenie w technologii nawożenia rzepaku – w zależności od żyzności i zasobności gleb w składniki pokarmowe, kondycji plantacji i wcześniej zastosowanego nawożenia – nawozów bardzo popularnych we Francji i Belgii, krajach w których uprawa rzepaku jest tradycyjnie już na bardzo wysokim poziomie agrotechnicznym. ...

Czekając na prawdziwą wiosnę, żyjemy w przedwiosennej niepewności spowodowanej nietypową jesienną i zimową aurą. Za nami pierwsze lustracje plantacji i wstępne oceny przezimowania upraw. ...

Stan plantacji rzepaku niepokoi wszystkich producentów. Nie trzeba czekać na ruszenie wegetacji, by stwierdzić, że kondycja upraw nie jest najlepsza. ...

Ukraina będzie zmniejszała uprawy rzepaku i słonecznika- głównych towarów eksportowanych do Unii. Premier Azarow twierdzi, że od kilku lat producenci wiedzeni chęcią zysku, działali na szkodę rodzimego rolnictwa. ...

Czy grozi nam znaczny spadek cen nasion rzepaku? Niewykluczone. Niektórzy mówią wręcz o nadchodzącym załamaniu. W sierpniu ceny mogą nie przekroczyć 900 złotych za tonę. Co na to plantatorzy? Krajowy Związek Producentów Rzepaku twierdzi, że to mało prawdopodobne, bo spadki właśnie wyhamowały. Gdyby było jednak inaczej – dodają, mielibyśmy do czynienia ze znacznym zmniejszeniem powierzchni przyszłorocznych upraw. ...

Choć zbiory rzepaku już powinny się kończyć – i w niektórych rejonach Polski tak właśnie jest – to w województwie łódzkim rzepakowe żniwa dopiero się zaczynają. Powodem są oczywiście częste deszcze, ale aura nie rozpieszczała plantatorów rzepaku już wcześniej. ...

Rośliny miododajne, to inaczej rośliny pszczelarskie, czy też rośliny pożytkowe o barwnych i wonnych kwiatach, kwitnące długo i obficie. Dostarczają one pszczołom surowca do produkcji miodu, czyli: nektaru, spadzi i pyłku. Produktem roślin miododajnych jest nektar, a pszczelim – miód. Pszczoły zbierają nektar i pyłek kwiatowy, który stanowi ich pożywienie i zapylają w ten sposób rośliny owadopylne. ...

Deficyt biomasy można znacznie ograniczyć poprzez zmianę podejścia do tradycyjnych gatunków uprawnych. Oprócz plonu głównego mogą one być również wykorzystywane dla celów energetycznych. Niewątpliwą korzyścią jest to, że w celu pozyskania biomasy nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z założeniem nowej plantacji, a do zbioru można wykorzystać tradycyjne maszyny i urządzenia rolnicze. ...

Zastosowanie płynnego żywienia daje szereg korzyści, z tego względu staje się ono coraz bardzie popularne. Wśród pozytywnych aspektów stosowania takiego systemu żywienia należy wymienić zmniejszenie strat paszy i lepsze jej wykorzystanie, ograniczenie zapylenia pomieszczeń gospodarskich oraz poprawę zdrowotności zwierząt. W efekcie przy stosowaniu takiego systemu żywienia obserwuje się poprawę wyników produkcyjnych. ...