Nawożenie rzepaku wiosną 2012

Nawożenie rzepaku wiosną 2012

Proponujemy producentom rzepaku wdrożenie w technologii nawożenia rzepaku – w zależności od żyzności i zasobności gleb w składniki pokarmowe, kondycji plantacji i wcześniej zastosowanego nawożenia – nawozów bardzo popularnych we Francji i Belgii, krajach w których uprawa rzepaku jest tradycyjnie już na bardzo wysokim poziomie agrotechnicznym.

1. Nawożenie uzupełniające NPKSB – w gospodarstwach w których rzepak uprawiany jest na glebach ubogich w próchnicę, najbardziej narażonych na straty azotu, potasu, magnezu i siarki – polecamy bardzo wczesną wiosną zastosować doglebowo nawóz ROSAFERT 15-5-20-2 +33,3% SO3+0,5%B w dawce 100-200 kg/ha. Nawóz ten zawiera szybko działający azot azotanowy, potas w postaci siarczanu potasu oraz siarkę i 0,5% boru, który likwiduje braki boru w glebie i wpływa bardzo korzystnie na rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego.

2. W gospodarstwach w których gleby są ubogie w próchnicę, tj. o zawartości <2% próchnicy, a przed siewem rzepaku nie zastosowano nawozów poprawiających żyzność gleb typu ROSAHUMUS, warto ten zabieg wykonać bardzo wczesną wiosną poprzez jednorazowy oprysk plantacji w dawce 3 kg/ha. Na zachodzie Europy bardzo często stosuje się nawożenie dolistne kwasami humusowymi w dawce 250-300 g Rosahumusu/ha. W tej technologii wykonujemy 2 zabiegi: pierwszy po ruszeniu wegetacji oraz przed wytworzeniem łodygi .

3. W tym roku zimna wiosna hamuje aktywność biologiczną gleb oraz utrudnia rozwój systemu korzeniowego, a w konsekwencji ma miejsce ograniczone pobieranie fosforu, magnezu, potasu i boru. W centralnej i wschodniej Polsce dn. 10.04.2012 o godz. 16.00 temperatura gleby wahała się w granicach 3,8-6,3°C, a powietrza 12-12,9°C. Przy takiej temperaturze gleby praktycznie całkowicie zahamowane jest pobieranie fosforu, a w następstwie rozwój systemu korzeniowego oraz fotosynteza i pobieranie pozostałych składników pokarmowych. W celu pobudzenia aktywności bakterii glebowych Pseudomonas putidia przetwarzających fosfor i ułatwiających jego pobieranie przez rośliny, polecamy wczesną wiosną wykonać oprysk nawozem Delsol w dawce 1-2 L/ha + Rosahumus 250 g/ha. Jeżeli wiosenne chłody będą się utrzymywały należy wykonać oprysk nawozem fosforowym np. Rosasol 8-50-12, Rosaleaf 1(10-52-5), Fosfiron Mg.

4. W uprawie rzepaku bardzo ważne jest nawożenie azotem. Szczególnie w tym roku nawożenie tym składnikiem będzie bardzo istotne. Do uzupełnienia nawożenia azotem proponujemy nawóz AZOFOL. Nawóz ten zawiera azot w 2 formach: amidowej, szybko działającej oraz polimeru cyklicznego o wydłużonym kontrolowanym działaniu oraz magnez i siarkę. Synergia tych 3 składników zapewnia bardzo wysoką skuteczność działania nawozu oraz maksymalne wykorzystanie zastosowanych składników pokarmowych. Ponadto nawóz ten zawiera ligninosulfoniany, związki chelatujące, zmiękczające wodę i zwiększające przyczepność nawozu do liścia. Ligninosulfoniany po wniknięciu składników pokarmowych do liścia pozostają na jego powierzchni zapobiegając uszkodzeniom warstwy woskowej liścia i utrudniając wnikanie szkodliwych substancji i patogenów. Działają one jak naturalne „uszczelnienie rośliny”. Nawóz jest w pełni bezpieczny dla nawożonych roślin, może być stosowany w dawce 5-60 L/ha w zależności od deficytu azotu. Stosując Azofol można obniżyć dawki innych nawozów azotowych.

5. W tym roku bardzo ważne będzie pobudzenie rzepaku nawozami z dodatkiem ekstraktu z alg morskich Laminaria Digitata. Nawozy Agrocean B i Agrocean Mg produkowane przez francuską firmę AGRIMER zawierają B i Mg oraz naturalne substancje stymulujące podziały komórkowe i wzrost roślin, tj. auksyny, gibereliny, cytokininy, poliaminy oraz fitoaleksyny -substancje obronne chroniące rośliny przed atakiem szkodliwych patogenów oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ponadto algi Laminaria Digitata zawierają bardzo dużo mannitolu przyspieszającego pobieranie i transport składników pokarmowych w roślinie. Nawozy Agrocean są bardzo bogate w jod, który ma właściwości wabiące pszczoły do zapylania kwiatów, a w uprawie rzepaku ma to ogromne znaczenie. Jeżeli plantacja rzepaku jest osłabiona po zimie, najpierw należy wykonać 1-2 opryski nawozem Agrocean Mg w dawce 5 L/ha aby pobudzić rozwój roślin i zaktywizować syntezę chlorofilu w liściach, a następnie wykonujemy 1-2 zabiegi nawozem Agrocean B w dawce 2 L/ha lub Algex w dawce 5 L/ha. Pierwszy zabieg po wytworzeniu pąków kwiatowych następny przed samym kwitnieniem.

6. Bor w uprawie rzepaku jest najważniejszym mikroelementem. Odpowiada za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, jest niezbędny w procesie kwitnienia, odpowiada za lotność pyłku i zawiązanie nasion. Bor ma także bardzo duży wpływ na procesy biochemiczne zachodzące w roślinie. W związku z faktem, że ponad 90 % gleb Polski jest ubogich w bor nawożenie tym składnikiem jest bardzo ważne. Polecamy do wyboru 3 nawozy:

– Rheobor jest nawozem nowej generacji opracowanym przez firmę ROSIER. Bor w tym nawozie występuje w postaci boranu wapnia, który jest naturalnym składnikiem naszej planety. Nawóz występuje w postaci stężonej zawiesiny refluidalnej. Surowce używane do produkcji nawozu poddawane są procesowi mikronizacji, w wyniku czego powstają mikrocząsteczki nawozu o wielkości ok. 2 µm. Dla porównania aparat szparkowy (stomata) ma wielkość 5-10 µm. Na 1mm2 liścia występuje 50-150 (na dolnej stronie ) aparatów szpakowych. Nawóz jest w pełni bezpieczny dla roślin, środowiska i ludzi. Nie powoduje fitotoksyczności oraz wykazuje przedłużone działanie w roślinie. Nawóz jest pobierany przez liście w ciągu 2 godzin od zabiegu. Po wniknięciu do rośliny nawóz ulega dysocjacji do jonów B+++ ,OH-, Ca++ dzięki czemu wszystkie składniki są wykorzystywane w metabolizmie roślin. Szczególnie korzystna dla roślin jest zawartość łatwo dostępnego wapnia, który rośliny wykorzystują do budowy ścian komórkowych. Wapń reguluje także aktywność aparatów szparkowych, dzięki czemu rośliny pobierają więcej dwutlenku węgla niezbędnego do procesu fotosyntezy. Rheobor polecamy szczególnie osobom dbającym o własne zdrowie i środowisko naturalne.

– Bolero produkowany przez firmę S-D-P z Francji, jest płynnym nawozem borowym o wyjątkowych właściwościach, którego specyficzny system odżywiania roślin oparty jest na zdolności boru do tworzenia związków kompleksowych z cukrami i alkoholami, co powoduje zwiększenie ruchliwości boru jako pierwiastka i jego szybkie przemieszczanie się w roślinie. W ten sposób bor po wniknięciu przez szparki i pory, przenika bezpośrednio do łyka i drewna, a więc do stref, w których następuje rozwój i reprodukcja roślin. Po dotarciu Bolero do miejsca działania, wiązania między cukrami i borem ulegają zerwaniu, a bor wnika bezpośrednio tam, gdzie jego działanie jest najbardziej skuteczne i najszybsze, zmniejszając wydatkowanie energii przez roślinę. Ponadto nawóz zawiera środki zwilżające i powierzchniowo czynne, co zapewnia wysoką skuteczność działania. Nawóz ten szczególnie polecamy tym plantatorom rzepaku, którzy mają problemy z silnym deficytem boru.

– Missibor to całkowicie rozpuszczalny w wodzie nawóz borowy zawierający 21% boru w postaci trzywodnego oktaboranu sodu przeznaczony do nawożenia doglebowego i dolistnego. Nawóz rozpuszcza się w wodzie bardzo szybko i w 100%.

7. Bardzo ważne jest dostarczenie przed kwitnieniem odpowiedniej ilości fosforu i potasu. Doskonałymi nawozami są ROSASOL 8-24-342+mikroelementy, Rosaleaf 3(10-20-30-2) lub Fosfiron Mg, który zawiera 40% P2O5 i 10%MgO. Zastosowanie tych nawozów zapewnia obfite kwitnienie i wiązanie nasion.

8. W celu uzupełnienia niedoborów wszystkich mikroelementów, szczególnie w okresie niskich temperatur, polecamy nawóz Mikrostar Complex. Nawóz ma bardzo wysoką koncentrację mikroskładników, jest w postaci mikrogranulatu, co zapobiega pyleniu podczas rozpuszczania, szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie, a mikroskładniki metaliczne (Cu,Fe, Mn,Zn) są w 100% schelatowane EDTA. Nawóz można stosować łącznie z siarczanem magnezu oraz nawozami zawierającymi fosfor np. ROSASOL 8-24-34. Zalecane dawki 1-1,2 kg/ha. Kobalt zawarty w nawozie stymuluje syntezę witaminy B, która podnosi jakość i wartość nasion rzepaku.

Program nawożenia rzepaku nawozami oferowanym przez AGROSIMEX przedstawiono na załaczonym wykresie.