Schorzenia nowo narodzonych cieląt stanowią najważniejszą część strat ponoszonych w hodowli bydła. Upadki cieląt w pierwszym miesiącu życia mogą dochodzić do 84% łącznych przypadków zejść śmiertelnych, a najwyższy ich odsetek odnotowywany jest w pierwszych trzech tygodniach życia. Przykładowe straty z powodu zachorowań upadków wynoszących 20% nowo narodzonych cieląt generują straty sięgające 38% zysku netto (Blond, 1989). ...

Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Poznaniu zostało powołane do działania z dniem 1 stycznia 2000 roku na bazie dawnej Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Poznaniu. Początkowo obejmowało ono woj. lubuskie i wielkopolskie, a później dołączano woj. dolnośląskie, opolskie. Ostateczny teren działania RCHZ został określony 1 lipca 2003 roku, kiedy do czterech województw dołączono woj. śląskie. ...

Kraje Grupy Wyszehradzkiej dały się przekonać Polsce i przyjęły wspólne stanowisko niechętne żywności genetycznie modyfikowanej – dowiedziała się „Gazeta”. – Tak Europa traci szansę na rozwój – komentują przedstawiciele branży biochemicznych. ...

Sektorowy Program Operacyjny dla rybołówstwa zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską do końca września 2008 r. – poinformował na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa w piątek wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. ...

Wzrost podaży ziarna powoduje dalszy dynamiczny spadek cen jego skupu. Tanieje również wieprzowina – wynika z analizy ministerstwa rolnictwa. ...

Za siedem lat energia wytwarzana z odpadów tartacznych nie będzie uznawana za zieloną. „Rzeczpospolita” pisze, że elektrownie będą skazane na surowce rolnicze. ...

Na krajowym rynku paszowym pojawiły się 2 programy żywieniowe umożliwiające żywienie kurcząt i indyków rzeźnych z udziałem całego ziarna pszenicy. Jest to tzw. Program Pasz Mix (Brojler Pszenica Mix i Indyk Pszenica Mix) oraz Program Pszeniczny – również zarówno dla kurcząt jak i indyków rzeźnych. ...

Bez wody trudno wyobrazić sobie życie na Ziemi. Jest najpopularniejszym związkiem chemicznym występującym na naszej planecie, jest to także jeden z niewielu związków chemicznych, którego wzór znają prawie wszyscy ludzie. Bez wody nie istniałoby życie biologiczne w tej formie, w jakiej je znamy. ...

Eksperci przewidują, że na Lubelszczyźnie nieurodzaj dotknie wszystkie gatunki zbóż, najbardziej: pszenżyta, kukurydzę na ziarno i pszenicę. Zła pogoda spowoduje też niższe niż przed rokiem zbiory warzyw gruntowych. ...

Od kilku lat w Europie, we wszystkich farmach mlecznych, nastawionych na wysoką wydajność, wprowadzany jest proKrimping – zakiszanie wilgotnego ziarna w foliowych rękawach. ...

W tym roku, po raz szósty, odbywa się Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowany w dwóch kategoriach: przez Agencję Nieruchomości Rolnych – w kategorii zakładów rolnych; przez KRUS – w kategorii gospodarstw indywidualnych. ...

Od środy zaczyna się nowa epoka dla krzywego ogórka i bulwiastej marchewki, których dotąd nie można było sprzedawać w UE, bo nie spełniały norm dotyczących wyglądu – ogłosiła we wtorek z zadowoleniem Komisja Europejska. ...

W Polsce, od 30 maja do 7 czerwca br., odbywa się 38. Światowy Kongres Rolników, w którym biorą udział przedstawiciele 88. krajów. Jego organizatorem jest Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Patronat honorowy nad Kongresem objął Donald Tusk, Premier RP oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. W Kongresie uczestniczy też Agencja Nieruchomości Rolnych. ...

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w I kwartale br. wyniosła 11 767 zł za 1 ha i była wyższa od analogicznej ceny w IV kwartale 2007 r. o 678 zł (tj. o niewiele ponad 6 %). Natomiast w porównaniu z I kwartałem 2007 r. cena 1 ha gruntów rolnych ...

Zgodnie z art. 700 Kodeksu cywilnego „Jeżeli wskutek okoliczności, za które dzierżawca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu, dzierżawca może żądać obniżenia czynszu przypadającego za dany okres gospodarczy”. ...