Rasa holsztyńska (holsztyńsko-fryzyjska)

Rasa holsztyńska (holsztyńsko-fryzyjska) wywodzi się od bydła hodowanego w Holandii: zachodniej Fryzji i północnej Holandii. Pierwsze zwierzęta zostały zawiezione przez holenderskich emigrantów do USA w latach 1621-1625. Pierwszy związek hodowców bydła czarno-białego powstał w USA w Winsconsin w 1871 r., bydło to nazwano „Holstein”. W tym samym czasie powstał drugi związek, który nazwał swe bydło „Fresian”.

W 1885 r. w wyniku połączenia się obydwu związków powstał „Holstein-Fresian Association”, a hodowane przez hodowców bydło nazwano holsztyńsko-fryzyjskim. Księgi hodowlane są prowadzone od 1872 r. Obecnie ta rasa jest hodowana w: USA, Kanadzie, Izraelu, oraz na kontynencie afrykańskim. Około roku 1970 bydło tej rasy zostało zakupione do krajów środkowej i wschodniej Europy, również do Polski, gdzie jest hodowane w kilku stadach w czystości rasy. Jest to rasa wcześnie dojrzewająca, pierwsze wycielenia następują w 24 miesiącu życia. Bydło holsztyńsko-fryzyjskie ma rogi i umaszczenie czarno-białe lub czerwono-białe, odznacza się ostrością kształtów tułowia i słabym umięśnieniem. Ma najwyższy wzrost spośród wszystkim ras bydła mlecznego: buhaje osiągają 140-145 cm wysokości w kłębie, a krowy – 135-140 cm. Masa ciała buhaja wynosi do 1050 kg, a krowy – 680 kg. Wydajność mleka wynosi 5000-15000 kg w okresie 305-dniowej laktacji.

Wydajność i skład chemiczny mleka w laktacji standardowej krów rasy holsztyńskiej (dane za 2007 r.)

Kraj Liczba krów ocenianych Wydajność mleka (kg) Zawartość tłuszczu (%) Zawartość białka (%)
Polska 493 018 6 760 4,22 3,32

Bydło tej rasy osiąga bardzo wysokie dobowe przyrosty: buhaje uzyskują 1000-1100 g, a krowy – 700-1100 g. Wydajność rzeźna buhajów opasowych dochodzi do 59%.

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie