Rasa holsztyńska (holsztyńsko-fryzyjska) wywodzi się od bydła hodowanego w Holandii: zachodniej Fryzji i północnej Holandii. Pierwsze zwierzęta zostały zawiezione przez holenderskich emigrantów do USA w latach 1621-1625. Pierwszy związek hodowców bydła czarno-białego powstał w USA w Winsconsin w 1871 r., bydło to nazwano „Holstein”. W tym samym czasie powstał drugi związek, który nazwał swe bydło „Fresian”. ...