Pszczele rodziny

Z danych uzyskanych z rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii liczba rodzin pszczelich na dzień 31 grudnia 2006 wyniosła 1091,9 tys. Na liczbę pasiek największy wpływ mają niekorzystne warunki zimowania, występowanie chorób i zatruć w pasiece, ale też czynniki strukturalne tj. likwidacja gospodarstw pasiecznych, brak środków na inwestycje czy konieczność zaprzestania prowadzenia działalności.

W odniesieniu do stanu sprzed dwudziestu lat liczba rodzin pszczelich w Polsce zmniejszyła się o prawie 1,5 mln. Straty w gospodarce, które wynikają z niedostatku rodzin pszczelich w kraju szacowane są na około 2,5 – 3 mld zł. Zatem wydatki ponoszone przez budżet Polski i UE na pszczelarstwo polskie jest prawie stukrotnie niższe niż straty w plonowaniu, które wynikają z braku potrzebnej liczby rodzin pszczelich.

W porównaniu z liczbą rodzin pszczelich na terenie Unii Europejskiej, Polska posiada jedynie 10 proc. tego stanu. W kraju najwięcej rodzin znajduje się na Warmii, Lubelszczyźnie i Mazurach, a także w województwach: podkarpackim i wielkopolskim – ogółem 40 proc. wszystkich rodzin pszczelich w kraju.

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Autor: Aleksandra Szymańska