Z danych uzyskanych z rejestrów powiatowych lekarzy weterynarii liczba rodzin pszczelich na dzień 31 grudnia 2006 wyniosła 1091,9 tys. Na liczbę pasiek największy wpływ mają niekorzystne warunki zimowania, występowanie chorób i zatruć w pasiece, ale też czynniki strukturalne tj. likwidacja gospodarstw pasiecznych, brak środków na inwestycje czy konieczność zaprzestania prowadzenia działalności. ...