Ponad 1,516 mld zł ARiMR wypłaciła do tej pory z PROW 2007 – 2013 rolnikom realizującym programy rolnośrodowiskowe

Rolnicy przystępujący w tym roku do programów rolnośrodowiskowych złożyli ponad 16,7 tys. wniosków o uzyskanie dopinansowania z PROW 2007 – 2013. Wśród beneficjentów ubiegających się po raz pierwszy o wsparcie z tego działania największym zainteresowaniem cieszą się pakiety: ekstensywne trwałe użytki zielone (9,28 tys. złożonych wniosków), ochrona gleb i wód (6,1 tys. wniosków) oraz rolnictwo ekologiczne (5,1 tys. wniosków). Program rolnośrodowiskowy obejmuje 8 pakietów. 

Rolnicy, którzy realizują program rolnośrodowiskowy od 2008 r., złożyli dotychczas blisko 20,4 tys. wniosków kontynuacyjnych. Ubiegają się oni łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 205 mln zł. Wnioski te dotyczą głównie pakietów: ekstensywne trwałe użytki zielone (11,36 tys.), ochrona gleb i wód (9,8 tys.) oraz rolnictwo ekologiczne (3,9 tys.). Do tej pory Agencja wypłaciła rolnikom realizującym program rolnośrodowiskowy finansowany z PROW 2007 – 2013 łącznie około 168 mln zł.

Ponad 63 tys. wniosków o przyznanie pomocy przysługującej w 2009 r. przyjęła Agencja od rolników kontynuujących programy rolnośrodowiskowe rozpoczęte w latach 2004–2006. Wnioski te opiewają na kwotę ponad 659 mln zł. W tej grupie najwięcej rolników realizuje pakiety: ochrona gleb i wód (ok. 47,3 tys. wniosków), utrzymaniu łąk ekstensywnych (ponad 13,6 tys. wniosków) oraz rolnictwo ekologiczne (7,5 tys. wniosków). Rolnikom, którzy rozpoczęli program rolnośrodowiskowy w latach 2004 – 2006, ARiMR wypłaciła z PROW 2007 – 2013 ponad 1,348 mld zł.

Agencja przypomina, że każdy rolnik, który przystępuje do programu rolnośrodowiskowego, zobowiązuje się do realizowania wybranego pakietu w swoim gospodarstwie przez pięć lat i co roku może występować o przyznanie dofinansowania przewidzianego w tym pakiecie. Np. w pakiecie ochrona gleb i wód za uprawę międzyplonów ścierniskowych przez pięć lat można otrzymać po 400 zł/ha rocznie.

Wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych przyjmowane były w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w podstawowym terminie od 15 marca do 15 maja. W tym roku 15 marca przypadł w niedzielę, dlatego ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków w poniedziałek – 16 marca. Wnioski można było składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych, po upływie podstawowego terminu, czyli do 9 czerwca, ale wtedy należna kwota płatności rolnośrodowiskowej zostanie  pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Źródło: ARiMR
Autor: Departament Komunikacji Społecznej