Miały być powszechne i tanie. Czy są? – mowa o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych. Z ostatnich danych wynika, że korzysta z nich tylko co 10 gospodarstwo. W tym roku na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych przeznaczonych będzie 300 milionów złotych. Jednak szturmu na biura firm ubezpieczeniowych nadal nie ma. Ale zainteresowanie ubezpieczeniami rolniczymi z roku na rok wzrasta. Andrzej Janc, Concordia ...

Polska jest jednym z niewielu krajów, które wprowadzą nadzwyczaj restrykcyjne przepisy dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). ...

Nie ma mowy o zmniejszaniu kwot mlecznych twardo mówi Komisja Europejska. To odpowiedź na postulaty farmerów, którzy chcieli w ten sposób doprowadzić do poprawy opłacalności produkcji. ...

Rolnicy, którzy zalesili grunty rolne w latach 2004-2006 mogą tylko do dzisiaj składać w biurach powiatowych wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej. Do 10 lipca br. złożono w skali kraju 7494 takie wnioski. ...

Rolnicy przystępujący w tym roku do programów rolnośrodowiskowych złożyli ponad 16,7 tys. wniosków o uzyskanie dopinansowania z PROW 2007 – 2013. Wśród beneficjentów ubiegających się po raz pierwszy o wsparcie z tego działania największym zainteresowaniem cieszą się pakiety: ekstensywne trwałe użytki zielone (9,28 tys. złożonych wniosków), ochrona gleb i wód (6,1 tys. wniosków) oraz rolnictwo ekologiczne (5,1 tys. wniosków). Program rolnośrodowiskowy obejmuje ...

Rolnicy ubiegający się o pomoc finansową na „Modernizację gospodarstw rolnych” chcą inwestować głównie w zakup maszyn i urządzeń. Ze złożonych w 2007 i 2009 roku wniosków o przyznanie pomocy wynika, że rolnicy planowali kupić maszyny i urządzenia rolnicze na łączną kwotę około 9,8 mld zł. ARiMR może dofinansować do 60% poniesionych przez rolników kosztów, lecz nie więcej niż 300 tys.zł, ...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że beneficjenci zainteresowani uzyskaniem pomocy z pierwszej osi priorytetowej – „Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej”, finansowanej z nowego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, mogą składać wnioski o wsparcie w trzech Oddziałach Regionalnych: Zachodniopomorskim, Pomorskim i Warmińsko-mazurskim. ...

W gminach i wsiach, w których ostatnie powodzie i ulewy wyrządziły szkody komisje powołane przez wojewodów przystąpiły do szacowania strat. ...

Z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-06 wdrażanego przez ARiMR do 30 czerwca br. Agencja wypłaciła w sumie rolnikom 14,2 mld zł, wykorzystując w całości przyznany Polsce limit środków. ...

Odpady drzewne wszelkich asortymentów mogą być spalane w kotłach grzewczych. Stosowane jednak obecnie w większości gospodarstw domowych kotły, piece i kominki charakteryzują się niską sprawnością energetyczną. ...