Od 1 czerwca br. zmienia się kwota zasiłku pogrzebowego

Od 1 czerwca 2009 r. zasiłek pogrzebowy będzie ustalany od kwoty 3.185,61 zł, co oznacza jego zwiększenie o 178,12 zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, za którą zostały poniesione koszty pogrzebu. Zatem, od 1 czerwca br. Kasa będzie wypłacała zasiłek pogrzebowy w kwocie 6.371,22 zł, za koszt pogrzebu ubezpieczonego rolnika (domownika), emeryta lub rencisty. Nowa wysokość zasiłku pogrzebowego dotyczy zgonów zaistniałych po 31 maja 2009 r.

Od 1 czerwca br. zmieniają się również kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent rolnych. Kwoty przychodu równe 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będą wynosić odpowiednio: 955,70 zł, 2.230,00 zł oraz 4.141,30 zł.