Sprawy rynku mleka i jabłek zgłoszone przez Polskę dominowały podczas obrad Rady Ministrów UE

Sprawy rynku mleka i jabłek zgłoszone przez Polskę dominowały podczas obrad Rady Ministrów UE

Podczas grudniowych obrad Rady Ministrów UE (15 – 16 grudnia br.) dyskusję zdominowały sprawy przyszłości rynku mleka związane ze zniesienia kwot od kwietnia 2015 r. oraz trudnościami spowodowanymi rosyjskim embargiem.

Minister Marek Sawicki, wnosząc pod obrady kwestie regulacji na rynku mleka, w tym opłat za przekroczenie kwot mlecznych, zaapelował do ministrów i Komisji Europejskiej o poparcie polskiego wniosku, by sankcje za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015 zostały rozłożone na raty.

Wcześniejsze propozycje Polski i innych państw członkowskich, by KE wprowadziła korektę współczynnika tłuszczowego, w celu zmniejszenia kar za przekroczenie kwoty mlecznej, nie uzyskały wymaganego poparcia (czyli tzw. większości kwalifikowanej). Obecna propozycja rozłożenia na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych uzyskała poparcie 10 państw członkowskich, jednak część państw zachowuje rezerwę. Komisarz ds. rolnych P. Hogan powiedział, że na świecie nie ma poważnego kryzysu na tym rynku. Cena na mleko w UE wykazuje tendencje spadkowe (średnia cena zmniejszyła się z 40 eurocentów za litr do 32 ec/litr) i zdaniem Komisarza nie jest to jeszcze poziom kryzysowy. Nie wykluczył jednak podjęcia pewnych działań w celu poprawy opłacalności produkcji mleka.

Kolejny, polski wniosek dotyczył wdrożenie dodatkowych środków w odniesieniu do rynku owoców i warzyw. Mechanizm taki powinien obowiązywać do końca czerwca 2015 r. by uwzględnić trudną sytuację producentów jabłek w Polsce. Minister M. Sawicki zaapelował o wdrożenie efektywnego instrumentu, który uwzględniałby specyfikę tego sektora w Polsce.

Komisarz poinformował, że przygotowany został projekt wydłużenia mechanizmu wycofania z rynku owoców i warzyw do 30 czerwca 2015 r. Dla Polski zaproponowana została dodatkowa kwota objęta tym mechanizmem w wysokości 155,7 tys. ton jabłek.

W celu efektywnego wykorzystania wszystkich dostępnych środków w ramach PROW 2007-2013 minister M. Sawicki przedłożył również wniosek do KE i Rady o wydłużenie kwalifikowalności środków z obecnego PROW o 6 miesięcy. Został on poparty przez 12 państw członkowskich. Komisarz P. Hogan wyjaśnił, że sprawa jest przedmiotem analiz służb KE, gdyż nie ma szybkich możliwości zmiany podstaw prawnych, jednak jest ważna dla realizacji prowadzonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Zdaniem Prezydencji włoskiej byłoby to działanie umożliwiające sprawne przejście od PROW 2007-2013 do PROW 2014-2020.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbyła się również rozmowa ministrów rolnictwa Polski i Czech. Po jej zakończeniu minister Marek Sawicki powiedział, że Polska nie wystąpi do Komisji Europejskiej w sprawie niedozwolonych praktyk wobec naszych producentów. Według dostępnych danych kontrole naszej żywności nie odbiegają od kontroli przeprowadzanej w stosunku do dostaw z innych państw. Dlatego też minister Sawicki stwierdził, że jeśli nie będzie żadnych nowych incydentów, to sprawę uważa za zamkniętą i jednocześnie dziękuje czeskim konsumentom za to, że coraz częściej wybierają bardzo dobrą, polska żywność.

źródło: MRiRW