Z badań przeprowadzonych przez Polski Związek Hodowców Strusi w 2007 r. wynika, że Polska należy do czołówki producentów mięsa strusiego w Unii Europejskiej. W polskich rzeźniach co roku ubija się 12 tys. strusi, z których uzyskuje się około 500 ton mięsa, które niemal w całości trafia na rynki zagraniczne. ...

W 1995 r. powstał Polski Związek Hodowców Strusi (PZHS), do którego zadań należy reprezentowanie i obrona interesów hodowców strusi; organizowanie, doskonalenie i rozwój hodowli strusi w Polsce, współpraca z placówkami naukowymi, prowadzenie fachowego doradztwa, organizacja pomocy weterynaryjnej, pomoc w zakupie i sprzedaży ptaków, promocja strusich produktów na rynku krajowym i zagranicznym. ...