Uprawa roślin transgenicznych na świecie

Areał uprawy roślin transgenicznych na świecie zwiększył się w 2008 r. o 9,4% i osiągnął 125 mln hektarów. Najczęściej uprawiana jest transgeniczna kukurydza i soja.

Po raz pierwszy w ubiegłym roku podjęto uprawę tych roślin w Burkina Faso, Egipcie i Boliwii. Spośród 25 państw, w których obecnie uprawia się rośliny transgeniczne, 15 – to kraje rozwijające się. Największą powierzchnię zajmuje uprawa tych roślin w USA (62,5 mln ha), Argentynie (21,0 mln ha) i Brazylii (15,8 mln ha). W coraz większym stopniu rośnie rola Chin, Indii i Brazylii jako światowych liderów rozwoju uprawy roślin transgenicznych. Stanowi ona szansę na podniesienie dochodów, co w szczególnie ubogich krajach ma duże znaczenie. Badania prowadzone w Indiach, Chinach, Afryce Południowej i na Filipinach wykazały, że przy uprawie roślin transgenicznych dochody uzyskiwane z 1 hektara wzrosły ze 115 do 250 dolarów.

Wanda Mierzecka – Rolniczy Magazyn Elektroniczny CBR Agra Europe 2009, nr 2348, s. EP/2