Korzystny okres na realizację inwestycji przez rolników poszukujących dodatkowych dochodów spoza gospodarstwa

Korzystny okres na realizację inwestycji przez rolników poszukujących dodatkowych dochodów spoza gospodarstwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez rolników to możliwość pozyskania dodatkowych dochodów, w których mogą wykorzystać posiadane zaplecza techniczne jak budynki, maszyny, urządzenia oraz wolne moce przerobowe. Jest to popularna i rozpowszechniona w całej europie metoda pozyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających inwestowanie w gospodarstwie jak również dofinansowania budżetów domowych.

Wnioski na rozwój lub podjęcie działalności pozarolniczej rolnicy lub ich domownicy ubezpieczeni w KRUS mogą składać w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (PROW 2007 – 2013).

W 2009 roku (drugi nabór w ramach PROW) wnioski są przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR od 15 kwietnia. Przyjmowanie wniosków odbywa się do wykorzystania limitu wojewódzkiego w 120%. Po 3 miesięcznym okresie przyjmowania wniosków limit ten wyczerpano zaledwie w 5 województwach (wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie). Pozostałe 11 Oddziałów Regionalnych ARiMR nadal przyjmuje wnioski. Na dzień 24 lipca 2009 roku wykorzystanie środków wg. ARiMR przedstawiało się następująco:

Lp.

Województwo

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu ( % )

1

Dolnośląskie

77

44,5

2

Kujawsko-pomorskie

190

89,7

3

Lubelskie

225

31,5

4

LUBUSKIE

83

124,4

5

Łódzkie

88

19,8

6

Małopolskie

131

31,4

7

Mazowieckie

330

46,8

8

Opolskie

72

67,1

9

Podkarpackie

155

40,0

10

Podlaskie

242

87,7

11

POMORSKIE

160

126,8

12

Śląskie

75

54,5

13

Świętokrzyskie

92

26,1

14

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

148

122,8

15

WIELKOPOLSKIE

423

124,1

16

ZACHODNIOPOMORSKIE

98

127,7

 

Razem

2 589

x

W 2008 roku (pierwszy nabór wniosków w ramach PROW) w niektórych województwach zakończono przyjmowanie wniosków w ciągu 2 dni tj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

W obecnej chwili spowolnienia rozwoju gospodarczego to idealny okres na inwestycje dla osób, które mają dobry pomysł na poszukiwaną przez rynek działalność. W okresie ożywienia gospodarczego będą przygotowani do operatywnego i sprawnego funkcjonowania na rynku.

Szczegółowych informacji nt. warunków i kryteriów oraz formalności związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku należy szukać na stronach internetowych ARiMR, MRiRW oraz doradców poszczególnych ośrodków doradztwa rolniczego.

Bolesław Pieczyński – CDR O/Radom