Stosowany jest w gospodarstwach rolnych, w których utrzymuje się od kilkunastu do kilkudziesięciu kur, mogących korzystać z nieograniczonych wybiegów. Celem tego systemu jest pokrycie zapotrzebowania na jaja i mięso drobiowe w danym gospodarstwie. ...