Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do celów użytkowych w budownictwie spowodowało bardziej kompleksowe spojrzenie na budynek, kojarzące w sobie elementy energetyczne, ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne. Szczególnie istotnymi elementami przy zastosowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań związanych w sposób bezpośredni lub pośredni z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego należą: ...

Czy owsem można ogrzać mieszkanie, szkołę, a może całe osiedle? Naukowcy twierdzą, że tak, bo to technologia tańsza niż spalanie węgla czy oleju opałowego i w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko. ...

Do końca roku pozostało co prawda jeszcze kilka miesięcy, ale to może nie wystarczyć, żeby zrealizować tegoroczny Narodowy Cel Wskaźnikowy w użyciu biopaliw. Producenci estrów twierdzą, że możliwości produkcyjne są, a winą za problemy ze sprzedażą biopaliw obarczają koncerny paliwowe. Te się bronią. A już sam resort gospodarki coraz głośniej przyznaje, że sytuacja robi się napięta. ...

Być może niedługo na stacjach benzynowych pojawią się paliwa z wyższą niż obecnie domieszką biokomponentów. Nowy rodzaj benzyn będzie mógł zawierać nawet 10% „zielonych” dodatków. Podobnie olej napędowy. Choć w jego przypadku rozważane są też inne mieszanki. ...

Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie stworzyły program, którego założenie jest niezwykle ambitne – w ciągu 11 lat w każdej polskiej gminie powstanie biogazownia. Czy to jest możliwe? I przede wszystkim – po co to robić? ...

Słoma wykorzystywana do celów energetycznych wchodzi w skład grupy paliw odnawialnych, które wraz z biogazem i biopaliwami płynnymi, tworzy grupę biopaliw. ...

Zaraz zaczną się zbiory rzepaku. To roślina o bardzo wysokiej wartości energetycznej. To, co nie zostanie wykorzystane przez przemysł tłuszczowy (makuchy, śruta rzepakowa) mogłoby być przeznaczone do wytworzenia zielonej energii. ...

Żagiel może tak samo jak śmigło produkować energię elektryczną – twierdzą Wiktor Sarapata i Henryk Nowak, konstruktorzy z Wrocławia. ...

Turbina wiatrowa pracuje przy określonych prędkościach wiatru, których zakres ulega zmianie wraz z postępem technicznym. Obecnie wykorzystywane prędkości wiatru zawierają się między 4 m/s a 20 ¸ 25 m/s, co oznacza, że przy wietrze wiejącym z prędkością spoza tego zakresu turbina jest automatycznie zatrzymywana. Prowadzone są obecnie prace mające na celu umożliwienie wykorzystania szerszego zakresu prędkości wiatru, a szczególnie prędkości < ...

Promieniowanie słoneczne docierające do Ziemi jest podstawowym źródłem energii we wszystkich procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących na powierzchni, atmosferze i wodach. ...

Pojęcie drewno energetyczne obejmuje wszystkie paliwa bioenergetyczne uzyskiwane bezpośrednio i pośrednio z lasów w formie drewna, kory, igieł i liści, nie poddanych obróbce chemicznej, jak również np. z rozbiórki domów lub z odpadów budowlanych. ...

„Rzeczpospolita” pisze, że lawinowo rośnie lista chętnych do budowy elektrowni wiatrowych. Inwestorzy chcą zdążyć przed wprowadzeniem kaucji na uzyskanie warunków ich przyłączenia do sieci. ...

Materiał wsadowy do biogazowni rolniczej, czyli odpady rolnicze w postaci gnojowicy z domieszkami roślinnymi, charakteryzuje się zwykle następującymi parametrami (wg. W. Romaniuka i W. Wardala): ...

Można przyjąć, że dane dla Warszawy są średnimi reprezentatywnymi dla całego obszaru kraju. Dlatego poniżej przedstawiono średnie wieloletnie sumy miesięczne napromieniowania słonecznego dla Warszawy na powierzchnie: poziomą i pionową (południową) oraz pochyloną pod kątem 45o (skierowaną na południe) z rozbiciem na składowe promieniowania: bezpośrednie, dyfuzyjne (rozproszone) i odbite (dla powierzchni pionowej i pochylonej) Ustawienie odbiornika energii promieniowania słonecznego pionowo (jest ...

Niewielkie nakłady inwestycyjne potrzebne do budowy słonecznych kolektorów powietrznych i możliwość wykonania ich we własnym zakresie sprzyjają ich zastosowaniom w rolnictwie. Zapotrzebowanie na ciepło do celów suszenia płodów rolnych występuje w okresie letnim i zgodne jest z największym napromieniowaniem. Przy niewielkich wymaganych przyrostach temperatury powietrza do celów suszarniczych i dużych jego wydatkach, średnie sprawności osiągane przez instalacje mogą sięgać 50% ...